Kampaň

Komerční banka Zelený hrdina

  • Kategorie: Nejlepší využití televize
  • Zadavatel: Komerční banka a.s.
  • Autor: FUSE, PHD
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Pro 84 % firem působících v České republice je zásadní udržitelné podnikání. Společným projektem Komerční banky a televize Nova s názvem Zelený hrdina jsme proto prostřednictvím dvanácti autentických příběhů ukázali, že změna přístupu směrem k odpovědnějšímu chování není jen otázkou pro velké korporace, ale závisí i na jednotlivcích.

Udržitelnost je ale citlivé téma, proto jsme v komunikaci zvolili edukativní přístup a snažili se kampaní ukázat cestu právě těch, jejichž aktivity v různých oblastech mají mimořádný přínos, dosud ale zůstávali stranou zasloužené pozornosti. Primárním cílem kampaně ale byla inspirace pro obyčejné lidi z různých koutů Česka, aby si uvědomili, že i malé osobní přispění k udržitelné planetě má smysl a můžou tak být i pro ostatní tou správnou hybnou silou k prospěšným změnám v každodenních aktivitách.

Ve spolupráci s televizí Nova, a díky její divácké základně, se o aktivitách našich zelených hrdinů mohla dozvědět téměř každá česká domácnost. Jednotlivá témata jsme kromě televizních pořadů podpořili také v rámci dalších komunikačních aktivit a povědomí o nich rozvíjeli mezi klienty, partnery či zaměstnanci KB i TV Nova.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

V průběhu jednoho roku trvání kampaně, jsme se ve vybraných pořadech TV Nova každý měsíc zabývali jedním z celkem dvanácti témat jednotlivých zelených hrdinů. Věnovali jsme se mimo jiné obnovitelným zdrojům energie, zeleným budovám, udržitelnosti v umění a ukázali i unikátní přírodní rezervaci. Z méně tradičních témat to bylo vybudování domácího čmelínu, nebo návod na zalévání stromů ve městech pomocí mobilní aplikace. Reportáže doplnily sponzorské vzkazy, injektáže a product placement KB.  

Pro projekt to byla ideální cesta, jak veřejnost o problematice ochrany životního prostředí vzdělat srozumitelnou a jednoduše uchopitelnou formou. Široká škála aktivit, kterým se naši zelení hrdinové věnují, ukázala, že nejlepší inspirací ke změně jsou lidé, které máme kolem sebe, a kteří svým přístupem dokazují, že jako společnost můžeme fungovat ve více udržitelném a odpovědném světě, když víme, jak na to.

Komunikační mix zároveň zahrnoval sociální sítě klienta KB. V rámci interní komunikace i v online sekci CSR oCO2jde.cz byly uveřejněny podrobnější články s tématikou projektu.

Do projektu byly zapojeny i pobočky KB, které přispěly k vytipování místních hrdinů a témat. V rámci partnerství s televizí Nova jsme rovněž využili podporu na online platformách stanice a stránkách novaplus.cz a tn.cz.

Spojení s cross mediálním projektem Zelený hrdina bylo navíc unikátní příležitostí, jak šířit a dále posilovat hodnoty KB v rámci jejích ‚zelených’ projektů, jimiž se dlouhodobě zabývá, a do kterých prostřednictvím podpory udržitelných projektů také stále investuje.


Cíl

Od začátku bylo primárně naším záměrem přesáhnout mediální prostor a prostřednictvím lokálních zelených hrdinů a klíčových témat inspirovat celou společnost, motivovat všechny k uvědomělému přístupu k prostředí, ve kterém žijeme. Cílem bylo vyvolat diskusi nad dopadem lidského chování a iniciovat postupně drobné změny v každodenních aktivitách.

S claimem Komerční banky, partnera projektu, „Budoucnost jste vy aneb malými krůčky k udržitelnosti“, jsme chtěli oslovit ty, kteří vnímají, že svět kolem nás volá o pomoc, aby byli otevření změnám, jelikož ty jsou pro zlepšení životního prostředí nevyhnutelné. Chtěli jsme lidi motivovat a podpořit ochotu ovlivnit dění kolem sebe a přimět celou společnost k odpovědnějšímu chování, které není jen otázkou velkých korporací, ale každého z nás.

Realizace

Od října 2021 do listopadu 2022 jsme všech 12 hrdinů postupně představili formou pravidelných reportáží v pořadech Snídaně s Novou, Rady ptáka Loskutáka, Víkend a Život ve hvězdách, a divákům TV Nova přinesli podrobnější informace z různých pohledů. V rámci zviditelnění klienta KB jsme využili 166 sponzoringových vzkazů, 11 injektáží, 11 jinglů i product placementu.

V sekci Naše Česko na Tn.cz jsme kampaň podpořili 12 PR články s odkazem na video reportáže z pořadu Víkend. Komunikační mix doplnila KB vlastními externími a interními kanály a sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Informace byly dostupné i v KB online sekci CSR Oco2jde.cz/zelenyhrdina.

Výsledek

Pilířem projektu v komunikaci zelených hrdinů a jejich inspirativních počinů, byla primárně spolupráce s televizí Nova, kde jsme díky odvysílaným reportážím dosáhli kumulovaného zásahu přes 4,5 milionu diváků v cílové skupině KB (25-55 ABC1). Propojením s obsahovou online platformou na TN.cz v sekci Naše Česko jsme docílili přes 5 milionu impresí s téměř 27 tis. prokliky a zasáhli tak různé cílové skupiny diváckého spektra.
Problematiku společenské odpovědnosti a vědomého přístupu k udržitelné budoucnosti se nám podařilo posunout k jednoduše uchopitelné formě příkladů osobního přispění k zelenějšímu prostředí. Ve spolupráci s TV Nova a silným partnerem KB jsme měli příležitost veřejnost v jednotlivých tématech vzdělat a ukázat, že změna je otázkou rozhodnutí.


FLEMA Media Awards 2023