Kampaň

Mercedes-Benz – Modern Search

  • Kategorie: Nejlepší využití digitálních médií
  • Zadavatel: Daimler
  • Autor: OMD Slovakia
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Konsolidácia searchového účtu klienta Mercedes-Benz Jedinečnosť kampane spočíva vo využití prvkov moderného searchu. Hlavnou myšlienkou konsolidácie searchového účtu (zredukovanie počtu kampaní) je maximalizovať efektivitu a účinnosť pri alokácii rozpočtu pri dosiahnutí čo najlepších výsledkov. 

Účet klienta čelil veľkým výzvam, ktoré zahrňovali náročnejšiu optimalizáciu vzhľadom na vysoký počet kampaní, nižší výkon, nižší denný spend na kampaň, či kanibalizáciu kľúčových slov.

Hlavným pilierom bolo zredukovať počet kampaní a používať kľúčové slová voľnej a presnej zhody, čím sme dosiahli zvýšený denný spend kampane a vyšší dosah reklám. Navyšili sme počet hlavných konverzii o 10%, dosiahli sme o 15% viac kliknutí pri zníženom náklade o 21%. Preklikovosť sme zvýšili o 27 percentuálnych bodov a náklady na jednu konverziu sme znížili o 90%. Okrem iného, konsolidácia searchového účtu zlepšila výkonnosť, efektivitu, organizáciu účtu a šetrí čas pri optimalizácii.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Riešením stanoveného cieľa bolo zredukovať počet kampaní v účte. Počet kampaní sme zredukovali o dve tretiny, čím sme dosiahli zjednodušenie štruktúry účtu. Jednotlivé modely sme spojili do spoločného radu vozidiel, čím sme zvýšili denný spend na kampaň, čo nám následne napomohlo k zvýšeniu návštevnosti a prístupu užívateľa k relevantnému obsahu a takisto k zvýšeniu počtu konverzii. Následne sme namiesto frázovej zhody aplikovali voľnú a exaktnú zhodu kľúčových slov, čím sme otvorili dvere pre väčší dosah a umožnili sme zobrazovanie reklám pre širšiu cieľovú skupinu.

Cíl

Vzhľadom na vysoký počet kampaní (každý model samostatná kampaň) a tým súvisiace komplikácie so správou a optimalizáciou účtu, bolo naším hlavným cieľom zvýšiť celkovú výkonnosť reklám, zvýšiť počet konverzíí, preklikovosti, zjednodušiť celkovú štruktúru, organizáciu kampaní a efektívne využiť rozpočet.

Realizace

Prvým krokom k realizácii konsolidácie sme si museli ujasniť a zatriediť jednotlivé modely vozidiel do spoločných radov. Tým sme zredukovali počet kampaní a mohli sme navýšiť denný spend na kampaň, čím sme zefektívnili využitie rozpočtu. V reklamných skupinách máme jednotlivé modely rozdelené na voľnú a frázovú zhodu. Ak chceme pretlačiť konkrétny model, vieme nastaviť rovnomernú rotáciu kampaní alebo rotáciu podľa ich výkonnosti.

Výsledek

Výsledky boli skutočne pozoruhodné. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sme dosiahli o 15% viac kliknutí pri zníženom náklade o 21% a o 10% viac hlavných konverzii. Preklikovosť na stránku sme zvýšili o 27 percentuálnych bodov a náklady na jednu konverziu sme znížili o 90%. Štruktúra účtu je teraz prehľadná, dobre organizovaná a ľahšie optimalizovateľná.

FLEMA Media Awards 2023