Kampaň

Amundsen Essences – Ochutnej a vyhraj

  • Kategorie: Nejlepší využití digitálních médií
  • Zadavatel: STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
  • Autor: BeerSport.com
  • Země kampaně: Česká republika Slovensko
Shrnutí

STOCK hledal řešení, jak unikátním způsobem představit konzumentům novinku Amundsen Essences Orange / Mango, zajistit ochutnávky drinků a akcelerovat prodeje lahví v hypermarketech. Pro realizaci kampaně jsme si vybrali agenturu BeerSport.com, která představila zajímavý koncept spotřebitelské soutěže s využitím umělé inteligence. Princip byl jednoduchý - Kup lahev, připrav si doma drink Amundsen Skinny Orange nebo Mango a vyhraj iPhone 13. Mechanika soutěže byla postavena na tzv. uzamčeném stíracím losu. Ten soutěžícímu odemkla umělá inteligence, jakmile rozpoznala zakoupenou lahev a připravený drink. Výhodou takového konceptu je, že soutěžící si nemusí uchovávat účtenku z nákupu ani nemusí čekat na losování výher. Jakmile si doma připraví drink, okamžitě hraje. Neomezená škálovatelnost řešení umožnila realizovat soutěž zároveň v Česku a na Slovensku a ve více hypermarketech. Kampaň běžela od května do června 2023. V rámci daných rozpočtů byly stanoveny také cílové počty prodaných lahví. A tyto KPI se podařilo naplnit. V příloze přihlášky jsou odkazy na videa a fotografie, kde jsou zaznamenány reálné ukázky funkčnosti a výsledky.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Výhodou řešení byla komunikace na vybrané spotřebitele, kteří jsou již aktivními uživateli mobilní aplikace BeerSport a znají její prostředí a principy soutěží. Primárním komunikačním kanálem tak byla hlavní stránka v mobilní aplikaci. Cílem bylo, aby si uživatel aplikace uložil uzamčený stírací los a zaznamenal tak běžící soutěž. Vzhledem k cílové skupině byl za hlavní výhru vybrán telefon iPhone 13 růžové barvy. Během následujících dnů se uzamčený los uživateli appky neustále připomíná a potenciální koncový zákazník se tak sžívá se značkou Amundsen Essences. Tato identifikace s produktem pak vedla k nákupu lahve v obchodě.

Cíl

Cílem kampaně bylo maximalizovat brand awareness nového produktu a v soutěži dosáhnout na 2 tis. ks prodaných lahví Amundsen Essences Orange nebo Mango v Česku plus 1 tis. ks prodaných lahví na Slovensku. Protože kampaň cílila primárně na ženy 18 - 35 let, bylo odvážné soutěž realizovat v mobilní aplikaci BeerSport, která je určená především konzumentům piva. Nicméně dle agentury aplikaci využívá více než 75 tis. žen, které jsou buď konzumentkami piva nebo v aplikaci pravidelně soutěží, aby mohly výhry sdílet se svými přáteli. Strategie kampaně se podařila, 79% soutěžících byly ženy.

Realizace

Klíčovou roli u mechaniky uzamčeného stíracího losu zajišťuje umělá inteligence. Agentura BeerSport má zkušenost s real-time rozpoznáváním produktů jako je lahev piva, plechovka či čepované pivo, aby bylo možné efektivním a zároveň z pohledu uživatele hravým způsobem rozpoznat unikátnost nákupu a konzumace. STOCK dodal agentuře před zahájením kampaně lahve Amundsen Essences k tréninku rozpoznávání umělou inteligencí. Agentura pak hotový trénink integrovala do stíracího losu v mobilní aplikaci. Soutěžící tak pomocí kamery v mobilu skenuje připravený drink. Pokud jej umělá inteligence rozpozná, odemkne stírací los, což je záležitost několika vteřin. STOCK má k dispozici referenční fotografie naskenovaných lahví a drinků. Ukázky těchto výstupů jsou v příloze této přihlášky.

Výsledek

Kampaň měla celkem 487 tis. unikátních zobrazení. Přes 161 tis. uživatelů si uložilo los v appce, z čehož vyplývá nákupní konverze 1,9% tj. přes 3 tis. zakoupených lahví. Výsledek hodnotíme na výbornou, v rámci BeerSport se jednalo o nadprůměrné konverze v porovnání s jinými soutěžemi. Díky anketě v appce následně dalo 88% konzumentů pozitivní komentář variantě Essences Mango. Orange získala 81%. Dále jsme u společnosti Nielsen poptali sales data v porovnání s hlavní konkurencí - Finlandia Botanical. Prodeje Amundsen Essences byly v době kampaně o 55% vyšší než byl průměr prodejů předchozích týdnech. Poměrově byly prodeje Amundsen Essences v době kampaně více než dvojnásobné oproti Finlandia Botanical. V daném čase neběžela na hypermarketech jiná promo akce, pouze kampaň v BeerSport.

A/V dokumentace (nepovinná příloha)
1000464-bd671767-14c5-4ee0-95f8-5f8832f35e40.jpg
1000464-64e67ad0-e812-4707-b3b7-ecd37985a00a.jpg
1000464-5c33cdbd-bc8a-44f9-ab9f-3b2f2e2e80aa.jpg
1000464-8a64de97-ad49-4c08-b0a4-35f6bcf3c764.jpg
1000464-d655f2c2-27db-4d82-b87c-bf3911da27d9.jpg
1000464-9811bd5e-e1ea-4920-a585-35ba849a20ce.jpg
1000464-5523eb97-b9ae-4a45-958f-e229e9ef6d6f.jpg
FLEMA Media Awards 2023