Kampaň

Hyundai – Pomalé Vianoce

  • Kategorie: Nejlepší využití rádia
  • Zadavatel: Hyundai Motor Slovakia
  • Autor: RespectAPP, Unimedia
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Môže automobilka výrazne prispieť k bezpečnosti na cestách kampaňou s využitím jediného média? Naša aktivita pre Hyundai je dôkazom, že spojením dát a mediálnej kreativity sa dá dostať k výsledkom prekonávajúcim očakávania.   

Na začiatku sme vychádzali z faktu, že rýchlosť za volantom je najčastejším dôvodom dopravných nehôd. Keď sa k tomu pridali dáta o tom, že rýchla hudba nad 120 bpm ešte prispieva u vodičov k chuti jazdiť rýchlo, vedeli sme, čo treba spraviť. Oslovili sme trojicu najpočúvanejších rádií a dohodli sa, že svižné hity načas vymenia za pomalšie pesničky. 

Dosiahneme tak na diaľku, aby počas dopravnej špičky ubrali nohu z plynu tisíckam vodičov. Zasiahli sme tým do programového vysielania, no ani tam sme neskončili. Pripravili sme aj rádiospoty a téme sa venovali aj moderátori počas vysielania.

A ako to celé dopadlo? Kampaňou sme za volantom zasiahli viac ako 1 milión ľudí a tí naozaj dali dole nohu z plynu. Počet nehôd spôsobených rýchlosťou sa totiž počas našej kampane v decembri 2022 znížil o vyše 19 %. A to v čase, keď nehodovosť vo všetkých ostatných parametroch stúpala. Hyundai tak dokázateľne prispel k bezpečnosti na cestách a upozornil na tému rýchlej jazdy.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Vychádzali sme z faktu, že rýchlosť za volantom je podľa prieskumov celosvetovo najčastejším dôvodom dopravných nehôd. A keď sme sa bližšie pozreli na dáta, zistili sme, že práve rýchla hudba nad 120 bpm prispieva u vodičov k chuti jazdiť rýchlo. Vzhľadom na to, že až 73% ľudí počúva pri šoférovaní rádio, vedeli sme, že s tým musíme niečo spraviť.

Rozhodli sme sa, že zásadným spôsobom zasiahneme do vysielania trom najväčším slovenským rádiám a rýchle pesničky vymeníme za pomalšie. Dosiahneme tak, aby počas dopravnej špičky na diaľku ubrali nohu z plynu tisíckam vodičov.


Cíl

Automobilka Hyundai chcela v rámci spoločenskej zodpovednosti prispieť k bezpečnosti na cestách. Zadanie pritom bolo špecifické – dosiahnuť tento cieľ chcela s využitím konkrétneho média - rádia. 

Požiadavkou zároveň bolo, aby to nebola len malá kreatívna minikampaň, ale aby mala táto aktivita okrem kreatívneho rozmeru aj veľký zásah na cieľovú skupinu a skutočný vplyv na bezpečnosť na cestách.  

Realizace

Po dohode s nami vymenili Funrádio, Rádia Expres a Rádio Slovensko tradičné, svižné hity, ktoré bežne hrávajú, v špeciálnych blokoch za pomalé, ťahavé pesničky. A to všetko počas dopravnej špičky a v predvianočnom čase, pre ktorý je typický zhon spojený s nákupom a preplnenými cestami.

Okrem úpravy programového vysielania sme pripravili aj rádiospoty, v ktorých sme v spolupráci s profesionálnym speváckym zborom upravili dve notoricky známe vianočné pesničky. Téme sa venovali aj moderátori spomenutých rádií počas živého vysielania, ktorí každý deň vyzývali poslucháčov na pomalú jazdy.


Výsledek

Kampaňou sme za volantom zasiahli spolu 1 079 954 ľudí, čo je až 75 % všetkých šoférov vo veku 24 až 54 rokov. Počet nehôd spôsobených rýchlosťou sa počas našej kampane v decembri 2022 oproti rovnakému obdobiu z roku 2021 znížil o vyše 19 %. 

Tento výsledok je o to signifikantnejší, že nehodovosť vo všetkých ostatných parametroch stúpala (zdroj: oficiálne štatistiky Ministerstva vnútra). V čase, keď je v autách najviac nervóznych vodičov, tak Hyundai dokázateľne prispel k bezpečnosti na cestách a upozornil na tému rýchlej jazdy.


FLEMA Media Awards 2023