Kampaň

My Life With Porsche

  • Kategorie: Nejlepší využití digitálních médií
  • Zadavatel: Porsche Inter Auto
  • Autor: OMD Czech, FUSE Czech
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Luxusní vůz a úspěšný muž, to bývá přirozeně očekávané spojení. S kampaní #MyLifeWithPorsche se nebojíme toto tradiční vnímání narušit a ukázat, že sílu a hodnoty známé automobilky mohou stejně dobře reprezentovat také ženy. Posun komunikace na publikum, které dosud nebylo primárním cílem, znamenal změnit strategii i způsob oslovení nové cílové skupiny.

Zosobněním klíčových atributů vozů značky Porsche - síly, designu, sebevědomí, se v kampani staly čtyři úspěšné ženy, které odvážně jdou za svým cílem v životě i na cestách. Přirozené propojení jejich příběhů s tradicí i dědictvím značky samotné bylo základem naší strategie. Ve spojení s Vogue Czechoslovakia jsme představili majitelku firmy Carollinum Tamaru Kotvalovou, zakladatelku V24 Media a vydavatelku Vogue CS Michaelu Seewald, návrhářku a umělkyni Liběnu Rochovou a zpěvačku a podnikatelku Daru Rolins.

Přes 5 milionů impresí na sociálních sítích českého zastoupení Porsche, partnera Vogue CS i osobních profilech tváří kampaně, nebo reportáž v Showtime FTV Prima se zásahem přes 415 tisíc diváků, či články v online a tištěném vydání módního magazínu a v newsletterech potvrdilo, že svět silných vozů není jen mužská záležitost.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Pilířem kampaně se staly autentické inspirativní osobní příběhy. Za hlavní prostředek komunikace jsme zvolili čtyřdílný seriál vytvořený ve spolupráci s prestižním časopisem Vogue CS, jehož volba naplňovala náš záměr přiblížit automobilku, tradičně vnímanou jako mužskou, ženskému publiku. Viděli jsme v tom navíc skvělou příležitost k dokonalému propojení dvou ikonických značek.

Seriál v jednotlivých epizodách představil život čtyř úspěšných žen, jejichž kariéra je spojená se světem módy, podnikání a umění, a zároveň je přirozeně propojil se značkou Porsche. Klíčovým pro úspěch kampaně byl výběr hrdinek, které jsme posadili za volant. Každá z nich reprezentuje jedinečný aspekt ženské síly a úspěchu, a tím přispívá k různorodosti a šíři našeho cílového publika. Spolupráci jsme navrhli tak, aby podpořila autentické spojení mezi jejich osobnostmi a hodnotami značky Porsche.
Ideální formou doručení komunikačního sdělení našemu publiku se stal příběh, jenž nabízí inspiraci a přináší emoce, které jsou vybrané cílové skupině blízké. Využili jsme kombinaci čtyř videí s příběhem každé hrdinky kampaně, který jsme dál komunikovali také v online článcích i v tištěném vydání Vogue CS. Takto namíchaný soubor formátů nám umožnil přinést nejen inspirativní příběhy, ale nabízel také možnost ukázat vizuálně poutavé záběry a designové prvky značky Porsche ve spojení s úspěšnými ženami.

Spolupráci jsme kromě propojení s Vogue CS rozšířili zároveň o představení jedné z tváří kampaně - Liběny Rochové, i divákům pořadu Showtime televize Prima.

Cíl

Stejně jako muži jsou i ženy aktivními řidičkami, vůz pro ně často bývá místem, kde mají prostor přemýšlet, plánovat nebo vyřizovat vše potřebné, auto prostě patří do jejich života. Od začátku tak bylo našim záměrem přiblížit značku Porsche hlavně ženám, které jí dosud vnímaly více jako mužský symbol. Cílem bylo ukázat, že stejně jako značka sama, jsou i ony silné a úspěšné, a reprezentují tak tradici a dědictví s touto automobilkou spojené.

Prostřednictvím osobních příběhů čtyř úspěšných žen, které mají co říct, jsme ukázali, že vozy Porsche jsou přirozenou součástí moderního života bez ohledu na to, kdo sedí za jejich volantem. Hlavní myšlenkou bylo propojit úspěch značky s životními osudy hrdinek a posunout tak její vnímání jako inspirativního symbolu síly, designu a sebevědomí žen.

Realizace

Strategii jsme postavili na spojení se čtyřmi výjimečnými ženami. Do svého života nechaly nahlédnout majitelka firmy Carollinum a také tří vozů Porsche Tamara Kotvalová, respektovaná módní návrhářka, umělkyně, vášnivá řidička a majitelka vozu Macan Liběna Rochová, zakladatelka a CEO V24 media Michaela Seewald a zpěvačka a podnikatelka Dara Rolins.

Zásadní pro náš záměr zasáhnout úspěšné a silné ženy byla volba správného média, se kterým kampaň realizovat. Hlavním titulem projektu se tak stala Vogue Czechoslovakia se svou online i tištěnou verzí.

Mediální mix dále zahrnoval sociální sítě českého zastoupení Porsche, partnera Vogue CS, i osobní profily tváří kampaně, doplněn byl články v online a tištěném vydání módního magazínu a v newsletterech, a reportáží v pořadu Showtime FTV Prima.


Výsledek

Seriálem inspirativních příběhů jsme propojili životy úspěšných žen s designem Porsche. Povedlo se nám oslovit emocionální stránku ženského publika a přiblížit jim hodnoty a sílu značky. Inovativní přístup a odvážné spojení módy, síly a automobilů nám umožnilo překročit obvyklé rámce a přizpůsobit se nové cílové skupině.

V printovém vydání Vogue CS jsme se dostali na číslo přesahující 85 000 kusů, imprese z onlinového prostředí dosáhly přes 5 milionů (total imprese: 5 074 914), reach: 2 057 492. Reportáž v pořadu Showtime zasáhla více než 415 tisíc diváků.

Naplnění očekávání klienta vedlo nakonec k rozhodnutí v projektu #MyLifeWithPorsche pokračovat a spolupráci navíc rozšířit o další originální formáty. Úspěšně jsme tak nastartovali jednu z nových komunikačních cest značky Porsche

FLEMA Media Awards 2023