Kampaň

Pohrali sme sa s edíciou PLAY a navýšili sme predaje Hyundai Tucson a i30

  • Kategorie: Nejlepší využití digitálních médií
  • Zadavatel: Hyundai Slovensko
  • Autor: Digiline
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Od júna 2022 prakticky celý automobilový trh na Slovensku klesal kvôli vysokej inflácii a obavám z príchodu finančnej krízy. Hyundai chcel preto stabilizovať predaje nových áut TUSCON a i30 a pritiahnuť nových zákazníkov ku dealerom a vyskúšať si tieto obľúbené modely v zvýhodnenej edícii PLAY.

Edícia PLAY bola pre Hyundai defenzívna ponuka, aby v tejto nepriaznivej dobe neklesli počtom nových objednávok, čo sa aj podarilo doručiť spolu s výnimočnými výsledkami.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Počas dlhotrvajúcej spolupráce sme identifikovali, že viac ako 25 % konverzií prichádza od používateľov, ktorí sa s reklamným posolstvom stretli na viac ako 12 touch-pointoch. Využili sme preto framework Awareness – Consideration – Conversion, vďaka ktorému sme jednoducho a efektívne používateľom dali viac ako 12 touchpointov, s ktorými môžu interagovať a tým sme zvýšili pravdepodobnosť konverzie.

V Awareness fáze sme sa zamerali na na afinitné portály, kde sme dosiahli vizibilitu bannerov na úrovni 76% čo je výrazne nad benchmark a 0,83% CTR.

V Consideration fáze sme nasadili až 30 reklamných skupín, každú zameranú geolokačne na najbližšieho dealera.

V Conversion fáze sme vytvorili rôzne publiká a aktivovali sme naše vlastné dátové segmenty cez interné DMP.

Cíl

Cieľom bolo stabilizovať predaje defenzívnou ponukou.
Primárne kampaňové KPIs, ktoré sme vyhodnocovali spolu s klientom boli cena za lead, kde sme si stanovili 23€/lead a počet navigácií ku dealerom, kde sme si nastavili KPI na počet 335.
Sekundárne kampaňové KPIs boli prekliky na web v počte 27 628 a počet impresií na úrovni 1 423 623.

Všetky 4 KPIs sa nám podarilo nie len naplniť, ale aj prekročiť, pričom primárne KPIs sme prekročili výrazne.

1/ Počet preklikov na web hyundai.sk – 27 628
VÝSLEDOK – 43 336
KPI = 163,8%

2/ Impresie – 1 423 623
VÝSLEDOK – 2 181 896
KPI = 165%

3/ Cena za lead – 23€/lead
VÝSLEDOK – 5,88€/lead
KPI = 390%

4/ Počet navigácií ku dealerom – 335
VÝSLEDOK – 1984
Naplnenie KPI na 581%

Realizace

V Awareness fáze sme testovali rôzne kreatívy cez Social Media Stories a následne sme optimalizovali celú kampaň. Vďaka tomu sa nám už v tejto fáze podarilo získať vysoko kvalitné návštevy webu, ktorých priemer presahoval 1 minútu strávenú na webe.

V Consideration fáze sme spustili Store Visits Ads na Facebooku a Instagrame a reklamu vo Waze s cieľom navigovať používateľa k najbližšiemu dealerovi.

V Conversion fáze sme spustili remarketing spolu s jednopercentným lookalike publikom zameraný na TOP 25% používateľov, z hľadiska stráveného času na stránke hyundai.sk. 
Remarketovali sme aj používateľov interagujúcich s Instant Experience formátmi, Facebook a Instagram profilmi Hyundai Slovensko a tých používateľov, ktorí navštívili podstránku Skladové vozidlá.

Výsledek

Slovami klienta:
"DIGILINE pri kampani PLAY dostala náročné zadanie. Mediálny rozpočet bol nízky a lokálne kreatívne podklady vzhľadom na nedostatok vozidiel skladom obmedzené. Ťarcha kampane preto ležala primárne na mediálnej kreativite, ktorá mala doručiť znalosť novej edícii PLAY, ale predovšetkým vygenerovať leady pre účely ďalšieho obchodného spracovania v podobe objednávky vozidiel zákazníkmi. Výsledky kampane prekonali naše očakávania. Hoci od začiatku išlo o defenzívnu kampaň v čase, ktorý predaju nových vozidiel neprial, DIGILINE s obmedzeným rozpočtom dokázala správnym mixom médií a najmä aktívnym manažmentom kampane v reálnom čase rozhodujúcim spôsobom prispieť nielen k naplneniu cieľov, ale aj ich výraznému prekonaniu."
- Marek Kopča | Marketing & PR Director Hyundai Slovensko

A/V dokumentace (nepovinná příloha)
1000458-f1e1d439-e9f5-43c0-939c-95bb4cd333f6.png
1000458-2c4b7dbd-8437-451e-bf1b-881df7d13c7c.png
1000458-55ca3c5a-abf7-40a3-a596-1124114ba57f.png
FLEMA Media Awards 2023