Kampaň

Obálka magazínu Forbes namalovaná robotem ABB

  • Kategorie: Nejlepší využití tisku
  • Zadavatel: ABB
  • Autor: Marketup
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Kreativní tým agentury Marketup dokázal společně s klientem ABB Robotika vytvořit vůbec první obálku tištěného časopisu namalovanou kolaborativním robotem. Možná si řeknete: Zajímavé, ale proč?

Podniky totiž v dnešní době čelí těžkým výzvám, zejména kvůli nedostatku pracovní síly a obavám z automatizace. Řešením těchto problémů je kolaborativní robotika. Velkou otázkou ale bylo, jak efektivně předat toto poselství cílovému průmyslovému segmentu.

ABB Robotika proto spojila síly s magazínem Forbes, aby oslovila cílovou skupinu segmentu malých a středních podniků. V rámci unikátního partnerství vytvořil robot design titulní strany magazínu Forbes NEXT. Díky tomu měla kampaň široký dopad na domácí i mezinárodní úrovni.
Video (nepovinná příloha)
Strategie

ABB Robotika a kreativní tým Marketupu proto hledaly vhodné médium, přes které komunikovat přínos kolaborativní robotiky ke specifické cílové skupině. Záměrem bylo vyhnout se běžnému celostránkovému inzerátu, který by nedokázal dostatečně zhmotnit celou myšlenku spolupráce člověka a robota.

Jako ideální médium pro cílení na malé a střední podniky byl vybrán magazín Forbes, konkrétně jeho technologický speciál Forbes NEXT. Kromě tematické relevance pro daný segment se dal ukázat konkrétní výsledek spolupráce člověka s robotem na poměrně malém prostoru a s maximálním dopadem na cílovou skupinu.

Kreativní tým agentury Marketup dokázal společně s klientem ABB Robotika vytvořit vůbec první obálku časopisu namalovanou kolaborativním robotem. Součástí magazínu byl také článek o samotném procesu tvorby obálky robotem, v němž byly zároveň podrobně popsány přínosy kolaborativní robotiky pro různá odvětví průmyslu.

Magazín Forbes NEXT z podzimu 2022 byl centrem pozornosti také na následující konferenci Forbes NEXT Big Think, kde robot GoFa od ABB sám podepisoval „své“ výtisky magazínu.Cíl

Hlavním cílem bylo oslovit výrazně omezený B2B segment a ukázat mu, že kolaborativní robotika pomáhá s nedostatkem pracovních sil v téměř každém oboru. A také to, že robot člověku práci nebere, nýbrž ho doplňuje při nejnáročnějších úkolech a dává tak člověku prostor uplatnit svůj potenciál mnohem vhodnějším způsobem.

Realizace

Umělá inteligence, konkrétně nástroj Dall-E 2, navrhl grafickou podobu vizuálu. Následně člověk, v našem případě student ČVUT pod vedením technologického experta ABB, naučil robota pohyby potřebné k malování. A na závěr sám kolaborativní robot GoFa přenesl celé dílo do reality pomocí sprejovací pistole a plátna. Forbes poté dílo „překlopil“ na titulní stranu svého technologického speciálu.

Výsledek

Výsledkem byla dokonalá kombinace lidské tvořivosti a robotické preciznosti, což představuje velký příslib pro různá průmyslová odvětví. Cover technologického speciálu Forbes NEXT z podzimu 2022 přitáhl svou unikátností pozornost a chválu jak ze strany klienta, tak z marketingového oboru. Během krátké doby zaznamenala kampaň dopad jak v českém, tak globálním prostoru – v tuzemsku činil zásah 160 tisíc lidí (tištěný magazín, sociální sítě, konference atd.), na globální úrovni pak zhruba 330 tisíc uživatelů (profily ABB na sociálních sítích), což je na poměry B2B projektu mimořádný výsledek.

Výjimečnost celého projektu potvrzuje také Kristýna Tmejová, šéfredaktorka magazínu Forbes NEXT. „Takto blízká spolupráce se značkou je pro nás unikátní.“

A/V dokumentace (nepovinná příloha)
1000433-84f8b4cb-5c94-475a-a458-c990e7bec83a.png
FLEMA Media Awards 2023