Kampaň

Provident - Zkoumáme opravdový život

  • Kategorie: Nejlepší komerční kampaň
  • Zadavatel: Provident
  • Autor: Fairy Tailors
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Značka Provident dlouhodobě bojuje s vysokou rejection rate a snižující se consideration rate. Tento trend je navázán na situaci z počátku tisicíletí, kdy trh půjček nebyl regulován a samotná příslušnost společnosti do kategorie nebankovních půjček přinášela negativní konotace. Kampaň založená na jednoduchém, dostupném a pro danou cílovou skupinu výhodném produktu měla za úkol zvýšit důvěryhodnost společnosti a jejích služeb a na konkrétním důkazu ukázat, že se Provident změnil a je lídrem svojí kategorie s férovým přístupem k zákazníkům. 

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Prošli jsme přeměnou z čistě prodejních spotů zaměřených na prezentaci konkrétní akviziční nabídky na spoty, které komunikují hlavní hodnoty našich produktů a jejich přínos do životů našich zákazníků. Konkrétní produkt je pak "důkaz místo slibů". Je vždy naprosto jednoduchý (Půjčka 10+1) a transparentní. Zvolená forma (profesor Provident jako ambasador značky) byla pečlivě testována a vyvinuta tak, aby byla zákazníky přijata, pochopena a zvyšovala důvěryhodnost značky. 

Cíl

Výrazně snížit rejection rate a zvýšit consideration rate.

Realizace

Hlavním pilířem kampaně byl TV spot "Zkoumáme opravdový život", ve kterém jsme se přesunuli do domácností našich zákazníků a na konkrétních situacích jsme demonstrovali silné stránky našich produktů. 

Výsledek

Na konci roku 2021 jsme zaznamenali signifikatní posun hlavních ukazatelů z našeho Brand trackingu realizovaného každý půlrok. Brand rejection se snížila o 7% a brand consideration naopak vzrostla po 6% a to po 4letém klesajícím trendu. 

FLEMA Media Awards 2022