Kampaň

O CO2 Jde

  • Kategorie: Nejlepší využití Out Of Home
  • Zadavatel: Komerční banka a.s.
  • Autor: PHD, Crest
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Dopady změny klimatu pociťuje každý z nás. Znečištěné ovzduší a časté přírodní katastrofy. S obojím se setkáváme stále častěji.

Komerční banka, jako velká instituce s dopadem na dění společnosti udržitelný rozvoj a ekologii interně řeší už roky. V minulém roce se rozhodla, že na toto téma začne více upozorňovat i ve své externí komunikaci.

Udržitelnost je ale citlivé téma, proto jsme v komunikaci zvolili edukativní přístup. Chtěli jsme lidi zastihnout v jejich každodenním životě, vyvarovat se silných hesel, ale zároveň šokovat a upozornit na aktuálnost a naléhavost problémů.
Jako hlavní media typ kampaně jsme proto volili outdoor – silná celostátní OOH kampaň byla doplněná o 2 plochy s úplně jedinečným umístění a realizací.

Tou první byla umělecká instalace lidských plic na pražském Andělu – m odel simulující dýchání postupem času přirozeně i uměle černal, aby demonstroval vliv znečištění na naše dýchací cesty i celou planetu.

Druhou instalací byla interaktivní zastávka na pražském Smíchově
Kamera umístěná v boční stěně zastávky snímala v reálném čase přilehlou ulici. která v reálním čase simulovala stoupající vodní hladinu a navozovala povodňovou situaci v Praze.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Udržitelná kampaň odstartovala teasovací částí v červenci 2021 na 251CLV plochách v Praze a v regionálních městech po celé ČR. Tato část kampaně nebyla obrandovaná, měla za cíl jen vzbudit pozornost.
V srpnu jsme teaser vysvětlili, pokračovali jsme s CLV plochami, ale zapojili jsme i bigboardy v Praze. Ve vizuálech jsme odkazovali na web KB, kde byly aktuální tíživá ekologická témata detailněji popsaná – lidi, které téma zaujalo tak měli možnost zjistit o tematice více a taky o tam jak oni konkrétně mohou k ochraně životního prostředí přispět.
Na podzim přišli na řadu 2 unikátní instalace, které měli aktivovat i lidi, kteří se o ekologii nezajímají – měli za úkol demonstrovat, že problematika se týká skutečně všech a je velmi aktuální a přenositelná do reálního života.
V září jsme na Pražském Smíchově instalovali interaktivní zastávku s augmentovanou realitou, která v reálním čase simulovala stoupající vodní hladinu a navozovala povodňovou situaci v Praze.
Od října na problematiku znečistění upozorňovala umělecká instalace lidských plic, umístěná pražském Andělu. Model simulující dýchání postupem času přirozeně i uměle černal, aby demonstroval vliv znečištění na naše dýchací cesty.

Obě instalace se vyskytovali na nejfrekventovanějších místech v ČR, v komunikaci jsme ale využili i sociální sítě KB – FB, IG, LinkedIn i Twitter, aby měla kampaň dopad i na lidi mimo Prahu.

Cíl

Komerční banka je stále považovaná za tradiční, konzervativní instituci, a to zejména mezi mladými lidmi.
Z výzkumů víme, že komunita hráčů elektronických her je tvořena převážně mladými lidmi ve věku do 30 let – tedy přesně tou cílovou skupinou, kterou chce Komerční banka dlouhodobě oslovovat.
Proto přišla banka s jedinečným produktem limitované edice karet, který byl vytvořena na míru esportové komunitě, zejména fanouškům hry League of Legends, nejhranější hry v ČR.
Naším úkolem bylo připravit komunikační kampaň k limitované edici karet League of Legends, která osloví relevantní cílovou skupinu a zapojí hráčskou komunitu.
Cílem kampaně bylo navýšit povědomí o KB u mladých lidí do 30 let a potažmo navýšení počtu klientů KB v mladé cílové skupině.

Realizace

Od poloviny října do začátku listopadu bylo možné na pražském Andělu vidět uměleckou instalaci lidských plic. Abychom zaujali pozornost, instalace byla pro instalaci zvolená speciální lokace na místě kde standardně inzertní plochy nejsou. Model simulující dýchání postupem času přirozeně i uměle černal, aby demonstroval vliv znečištění na naše dýchací cesty i celou planetu. O tu totiž jde.

Druhou netradiční instalací byla interaktivní zastávka na pražském Smíchově – kamera umístěná v boční stěně zastávky snímala v reálném čase přilehlou ulici. Do obrazu byla vložena krátká animace – stoupající vodní hladina s předměty, které s sebou vzala voda při záplavách. Animaci navíc doprovázel zvuk sílícího deště, který umocňoval celkový efekt.

Výsledek

Speciální instalace v OOH byla podpořena komunikací na sociálních sítích, FB, IG, LinkedInu a Twitteru
Kampaň zaznamenala 2 169 000 zobrazení, téměř 10 000 kliknutí a dosáhla kumulativního reache téměř 500 000 oslovených

Kampaň vyvolala bouřlivé reakce, jak pozitivní, tak i negativní.
I přes negativní komentáře hodnotíme kampaň jako úspěšnou. Cílem kampaně bylo vyvolat zájem o témat, rozvířit diskuzi, představit KB jako banku, které není „udržitelnost“ lhostejná. Sekundárním cílem bylo na webu oco2jde.cz, představit zelené aktivity, kterým se KB věnuje a jaké kroky podniká, aby se nám všem na planetě dýchalo lépe.

FLEMA Media Awards 2022