Kampaň

Slovenská sporiteľňa - Investalk: informácie o vplyvoch na vaše investície rýchlo a jasnou rečou

  • Kategorie: Nejlepší využití real-time marketingu
  • Zadavatel: Slovenská sporiteľňa
  • Autor: WAVEMAKER Slovakia a Zaraguza
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Slovenská sporiteľňa po niekoľko rokov úspešne komunikuje investičné produkty. Keď sa však od začiatku roku vplyvom inflácie, zásahov centrálnych bánk či konfliktu na Ukrajine začala výkonnosť fondov oslabovať, uvedomili sme si, že klientov potrebujeme upokojiť a zabrániť ich odlivu, ktorý sme naposledy videli pri nástupe pandémie.
Rozhodli sme sa preto reagovať okamžite a obsah našej komunikácie prispôsobovať aktuálnej situácii v reálnom čase prostredníctvom nášho vlastného content hubu INVESTALK.
Začali sme pridávať prvé vysvetlenia poklesov finančného trhu a postupne sme klientom poradili, ako sa zachovať, keď pri svojich investíciách vidia pokles či ako investovať pri stúpajúcej inflácií.
Základom bolo pripraviť obsah vždy podľa toho, čo klientov v danej chvíli zaujímalo podľa ich reálnych otázok na sociálnych sieťach a v klientskom centre.
Pre distribúciu sme zvolili digitálne kanály, ktoré ľudia pre získavanie informácií prirodzene využívajú. Reklamné odkazy boli nebrandované a prirodzene zasadené v informačnom kontexte.
Výsledná vysoká návštevnosť Investalku významne prispela k tomu, že sme v kritických týždňoch nezaznamenali žiadne čisté odlivy investovaných financií.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Rozhodli sme sa reagovať okamžite a obsah našej komunikácie prispôsobovať aktuálnej situácii v reálnom čase. 

Za centrálny bod pre túto intervenčnú komunikáciu sme si zvolili náš content hub INVESTALK. Hneď v úvode februára sme na INVESTALK začali pridávať prvé vysvetlenia poklesov finančného trhu. Cieľom bolo upokojiť emócie, ktoré poklesy na trhoch v našich investoroch vyvolávajú a vyhnúť sa neuváženým výberom investícií z ich strany. 

Jeden z článkov sme publikovali hneď na druhý deň po vypuknutí samotného ukrajinského konfliktu. V ňom sme klientom vysvetlili, že naša expozícia na ruskom trhu je nulová a poradili sme im, ako sa zachovať keď pri svojich investíciách vidia pokles či ako investovať pri stúpajúcej inflácií. Aktuálne informácie sme priniesli aj v druhej polovici apríla, kedy sa trhy mierne spamätali.

Cíl

Slovenská sporiteľňa po niekoľko rokov úspešne komunikuje investičné produkty a prebojovala sa tak už na 2. mesto z pohľadu trhového podielu. 

Dlhodobo sme always-on komunikáciu v digitále dopĺňali aj kampaňami v televízii. Posledná kampaň zameraná na nový Fond Budúcnosti sa v prvé dva mesiace tohto roka vyvíjala veľmi pozitívne, a to aj napriek tomu že finančné trhy od začiatku roka začali pociťovať vplyv inflácie či zásahy centrálnych bánk. Externé vplyvy a oslabenie výkonnosti fondov sa napokon naplno prejavili počas konfliktu na Ukrajine. 

Uvedomovali sme si, že našich investičných klientov potrebujeme upokojiť a zabrániť ich odlivu, ktorý sme naposledy videli pri nástupe pandémie v roku 2020.

Realizace

Základom bolo pripraviť obsah vždy podľa toho, čo klientov v danej chvíli zaujímalo. A to sme vedeli podľa ich reálnych otázok na sociálnych sieťach a v klientskom centre. 

Rovnako dôležitá ako obsah, bola aj jeho včasná a efektívna distribúcia a podpora. Tu sme zvolili vlastné aj platené digitálne kanály, ktoré ľudia pre získavanie informácií prirodzene využívajú a tomuto účelu sme prispôsobili aj kreatívu odkazov: boli nebrandované a prirodzene zasadené v informačnom kontexte. Vždy sa aktualizoval hlavný message.

Výsledek

Výsledkom bolo takmer 200 000 návštev stránok projektu pri priemernom čase strávenom na stránke od 5 do 9 minút a nízkom bounce rate na úrovni 55-58%. Z článkov návštevníci ďalej postupovali na stránky produktov. 

Úplne najdôležitejšie však bolo to, že sme v kritických týždňoch nezaznamenali žiadne čisté odlivy investovaných financií.

FLEMA Media Awards 2022