Kampaň

Radegast - Horké večerné kino

  • Kategorie: Nejlepší využití televize
  • Zadavatel: Plzeňský Prazdroj
  • Autor: WAVEMAKER Slovakia
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Radegast je pivo, ktoré svojím prevažne mužským konzumentom ukazuje, že „život je hořký. Bohudík.“ Pred znovuuvedením komunikácie značky na Slovensku sa však ukázalo, že slovenským mužom sa Radegast s atribútmi ako „pravé horké pivo“ alebo „pivo pre mužov“ nespájal.
Popri televíznej kampani sme preto zostavili prehliadku „horkých“ filmov pod názvom „Horké večerné kino na Dajto“, do ktorej sme vybrali kultové akčné filmy, ktoré priamo zobrazujú hlavného mužského hrdinu ako zdoláva prekážky a výzvy, čiže, povedané rečou Radegastu, ako zažíva svoje „horké chvíľky“.
Celému pásmu sme vytvorili vlastnú televíznu upútavku, kde voice over divákom sprostredkoval spojitosť horkosti a promovaných filmov. Upútavka bola potom vo vysielaní sponzorovaná značkou Radegast vo forme sponzorských odkazov pred aj po nej.
Navyše sme priamo do filmov zapracovali obrazové sponzorské injektáže, a to v tých najhorkejších chvíľkach.
Tento špecifický televízny projekt nám dokázal zdvojnásobiť spontánnu znalosť reklamy a prispel tak k tomu, že sa Radegastu v priebehu jedného roka podarilo stať najsilnejšou značkou hodnotenou ako „pravé horké pivo“ na Slovensku.


Video (nepovinná příloha)
Strategie

Popri televíznej kampani preto Radegast a Televízia Markíza vytvorili akýsi mini festival, prehliadku horkých filmov v podobe týždenného pásma pod názvom „Horké večerné kino na Dajto“. 

Vybrali sme niekoľko kultových akčných filmov, ktoré nie sú len afinitné na mužov, ale aj priamo zobrazujú hlavného mužského hrdinu ako zdoláva prekážky a výzvy, čiže, povedané rečou Radegastu, ako zažíva svoje „horké chvíľky“.

Cíl

Horkosť patrí k správnemu pivu aj ku každodennému životu. Každý deň zažívame „horké“ situácie. Radegast preto svojim prevažne mužským konzumentom ukazuje, že „život je hořký. Bohudík.“ 

Pred znovuuvedením komunikácie značky na Slovensku výskumy ukazovali, že prepojenie horkosti a mužskosti dokáže slovenských mužov zaujať, ale s Radegastom sa im nespája. Značku bolo preto treba asociovať s atribútmi ako „pravé horké pivo“ alebo „pivo pre mužov“.

Realizace

Celému pásmu horkých filmov sme vytvorili aj vlastnú televíznu upútavku, kde zostrih najlepších horkých scén dopĺňal voice over, ktorý divákom sprostredkoval spojitosť horkosti a promovaných filmov. Upútavka bola potom vo vysielaní sponzorovaná značkou Radegast, vo forme sponzorských odkazov pred aj po upútavke. 

Priamo do filmov sme citlivo zapracovali obrazové sponzorské injektáže, a to v momente prvej zápletky - horkej chvíľky, a následne v závere počas šťastného konca.

Výsledek

Tento špecifický televízny projekt nám dokázal zdvojnásobiť spontánnu znalosť reklamy v období, kedy sme to najviac potrebovali, keď bola klasická spotová kampaň vypnutá. Prispel tak k tomu, že sa Radegastu v priebehu jedného roka podarilo stať najsilnejšou značkou hodnotenou ako „pravé horké pivo“ na Slovensku, kedy ho za také označilo až 27% spotrebiteľov. A v konečnom dôsledku tak aj táto aktivita dopomohla značke k jej vynikajúcim predajným výsledkom.

FLEMA Media Awards 2022