Kampaň

Božkov Republica Honey

  • Kategorie: Nejlepší komerční kampaň
  • Zadavatel: STOCK Plzeň Božkov
  • Autor: STOCK Plzeň Božkov
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Přihlašovaná kampaň je podporou rozšíření rady Božkov Republica o novinku Božkov Republica Honey, která doplňuje již v roce 2019 uvedený rumový likére Božkov Republica Espresso, který nabyl na popularitě a podpořil úspěšnou řadu Božkov Republica, která se během velmi krátké doby stala leaderem na trhu pravých třtinových rumů.

Medová novinka kombinující kvalitní třtinové rumy s poctivým včelím medem byla uvedena na trh v rámci oslav Dne vzniku samostatnosti československého státu.

Kampaň doplňuje elegantní komunikaci řady Božkov Republica a skrze detailní záběry na jednotlivé ingredience rozkrývá chuť a atmosféru Božkov Republica Honey.

Kampaň byla založena na 15 sekundovém televizním spotu a doplněna digitální kampaní a BTL kampaní v obchodech.


Video (nepovinná příloha)
Strategie

Pro Božkov Republicu Honey jsme zvolili jako hlavní komunikační kanál televizi, kde jsme použili 15 sec spot. Kreativně koncept navazuje na komunikaci rodiny Božkov Republica abychom udrželi konzistenci elegeance komunikace celé family. Pro změnu ale díky charakteru produktu jsme standardně potemnělý rumový svět poprvé pořádně rozzářili medem a atmosférou jara. Jako tradičně nesměl samozřejmě chybět voiceover Jiřího Buriana, který je spjat se všemi spoty Božkov Republicy.

Spot byl následně rozpracován do 10 a 6 sekundových verzí, které byly použity v digitálním prostředí.

Zároveň byl rozpracován klíčový vizuál, který byl použit ve statické digitální kampani a v rámci rozpracování do POS materiálů a sekundárních umístění jako jsou dvoupaletí a nebo například shop in shopy.

První vlna komunikace byla spuštěna již bezprostředně po launchi produktu do trhu v listopadu a prosinci, abychom dokázali podpořit předvánoční období, které je jedním z vrcholů sezony pro tvrdý alkohol. Druhá vlna komunikace probíhala v letošním roce od druhého týdnu v březnu až po začátek května a střídala se v nasazení po týdnech s Božkov Bylinným likérem. Dařilo se nám tedy v začátku letošního roku komunikovat obě zásadní novinky.

Zároveň probíhala komunikace Božkov Republica Honey v digitálním prostředí na Mafře, Seznamu, Youtube a dalších a Honey se také stal standardní součástí naší komunikace na sociálních sítích.


Cíl

Cílem kampaně bylo zejména rozšíření povědomí o novém produktu mezi spotřebiteli Božkova Republicy. Vzhledem k působení Božkova jako leadera na trhu, je jedním z hlavních cílů kampaně reach a tedy je televizní kampaň nezbytnou součástí jakéhokoliv plánování.

Božkov Republica Honey navazuje na oblíbenost medových příchutí u českého spotřebitele a je na prodejních číslech již nyní vidět, že tato oblíbenost stále trvá.

To podporujeme i v rámci digitálního prostředí, na sociálních sítích a v rámci PR.


Realizace

Komunikace proběhla ve dvou vlnách s největším focusem na část televizní. Za obě období jsme dokázali zaznamenat před 550 GRPs a celkově jsme s kampaní zasáhli přes 6mio spotřebitelů jak v televizi, tak následně v digitálním prostředí. Další poměrně zásadní komunikací pro nás jsou také BTL in store nosiče, které velmi efektivně podporují prodeje řady Božkov Republica.

Výsledek

Prakticky velmi dobře, neboť Božkov Republica Honey se stal v krátkém čase velmi dobře prodávanou extenzí řady Republica. Kampaňi se podařilo doručit zásadní KPIs a zejména se podařilo rozšířit povědomí o novém produktu Božkov Republica Honey. 

Video dokumentace (nepovinná příloha)
FLEMA Media Awards 2022