Kampaň

De´Longhi - Perfetto

  • Kategorie: Nejlepší využití Out Of Home
  • Zadavatel: De´Longhi Praga
  • Autor: Mediaplus, PHD
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Perfetto byla vůbec první globální kampaň v historii značky De´Longhi. Zároveň se jednalo o první komunikaci, která uvedla nového ambasadora značky, Brada Pitta. Dokonalá hollywoodská vizualita a cíle kampaně nás inspirovaly k tomu, abychom sdělení výrazně postavili na OOH.

Cílem bylo posílit vnímání De´Longhi jako prémiové značky. Konkrétně jsme stáli před výzvou vylepšit pozitivní vnímání značky, zvýšit preferenci De´Longhi kávovarů jako volby číslo 1 a motivaci koupit si De´Longhi kávovar.

Naší strategií bylo OOH komunikaci přeměnit do nečekaných instalací a zážitků. Řešení jsme postavili na čtyřech pilířích. Vizibilní, prémiové plochy s bohatou škálou formátů a technologií byl základ. Dále jsme proměnili nekomerční plochy do komerčních a vytvořili si tak vlastní touchpointy, získali nový prostor a pozornost pro naše sdělení. Sdělení jsme přenesli i do formy eventů a zážitků, abychom jej umocnili i o reálnou chuť kávy.

Ve všech měřených parametrech jsme předčili očekávání. Pozitivní vnímání značky se zvýšilo o 11%. Po kampani zvažovalo nákup De´Longhi kávovaru o 8% lidí více,což je obrovský nárůst.CS hodnotila vazbu mezi Bradem Pittem a De´Longhi kladně (63%) či neutrálně (22%).

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Řešení stálo na čtyřech pilířích. (1) Základním východiskem byl výběr silně vizibilních a prémiových ploch, abychom ve prospěch De´Longhi maximálně využili potenciál unikátního ambasadora Brada Pitta. Tím jsme zvýšili pozitivní, prémiové povědomí o De´Longhi. (2) Abychom získali pro naše sdělení přidanou pozornost, vytvářeli jsme v rámci OOH/indoor dramaturgie své vlastní, nové touchpointy – a prezentovali Brada Pitta na nových plochách a v nových kontextech. Nejvyšší bod OC Westfield v Praze, Round Tower, jsme z nekomerční plochy po proluce opět proměnili v gigantickou komerční expozici a umístili zde unikátní velkoplošnou De´Longhi reklamu. Sdělení jsme dále podpořili v rámci indoor prostor OC. Využili jsme nestandardní, létající formáty Kakemono. Zároveň jsme komunikaci v OC propojili s nákupní akcí Dny Marianne. V identické vizualitě kampaně jsme zde během Dnů Marianne zajistili De´Longhi kávový stánek a uspořádali 4-denní event s ochutnávkami Perfetto kávy. Využili jsme tak vysoké návštěvnosti OC u naší afinitní skupiny a vytvořili prostor, kde každý mohl k De´Longhi kávovarům i kávě získat pod záštitou Brada Pitta vlastní sympatie.

Prémiovost jsme podpořili i technologicky. Spot jsme adaptovali pro LED bigboardy, digitální CLV a plochy nakupovali programaticky. Sjednotili jsme vizuály kampaně s komunikací u obchodníků (POS materiály) a zvyšovali tak účinek komunikace (3).

OOH komunikaci jsme následně přetvořili do nečekané instalace a ukázali spot kampaně v dosud neviděné podobě (4). V rámci Signal Festivalu vznikla ve spolupráci s odborníky na audiovizuální tvorbu unikátní De´Longhi instalace, která přeměnila TV spot s Bradem Pittem do noční světelné projekce. De´Longhi se se svým stanovištěm stalo hlavní součástí Signal programu. Projekci doplňoval prémiový Perfetto stan, kde více než 450.000 návštěvníků vidělo jak kávovary fungují a ochutnovalo různé kávy. Tato De´Longhi Lounge v hlavním místě festivalu byla navíc promována v rámci vlastní Signal propagace.

Cíl

Cílem kampaně bylo maximalizovat zásah cílové skupiny a s uvedením nového ambasadora Brada Pitta zesílit vnímání prémiovosti a inovativnosti značky. Abychom toho dosáhli, bylo naší ambicí přeměnit OOH reklamu do inovativních instalací a tím prémiových zážitků. Chtěli jsme tak mediální exekucí maximálně uplatnit přednosti kreativy, zesílit myšlenku kampaně a dostat do kampaně energii, kterou nebylo možné vytvořit přes žádný druh obrazovek. Tím jsme chtěli doručit lepší výsledky. Konkrétní cíle,které se v rámci dopadu OOH měřily před a po kampani,byly:

- Zvýšit kredibilitu sdělení kampaně („Perfetto. Od zrnka po šálek.“)

- Zvýšit pozitivní a prémiové vnímání značky

- Zvýšit preferenci De´Longhi jako volby č.1 mezi kávovary

- Zvýšit procento lidí, kteří budou zvažovat koupi De´Longhi kávovaru

Realizace

OOH aktivity jsme koncentrovali do 2 měsíců v září a říjnu. Launch jsme postavili na prémiových plochách a vysokém zásahu. Využili jsme proto formáty Big LED Screens s 10s spotem pro podpoření příběhu a statické Megaboards. Lokace jsme vybírali s ohledem na kvalitní zásah a rádius vzdálenosti od obchodních touchpointů – elektroshopů s De´Longhi distribucí. Přidali jsme statická i digitální CLV v Praze na Příkopě a na navazujícím Náměstí Republiky promítali spot na programaticky nakoupené velké digitální ploše OD Kotva. Oživili jsme Round Tower na OC Westfield gigantickým brandingem. Přidali jsme nestandardní Kakemono indoor plochy. Vytvořili jsme projekci TV spotu formou umělecké audiovizuální instalace na Signal festivalu. A postavili Perfetto stánky s kávou pro vlastní zážitek z kávy.

Výsledek

Díky zařazení OOH reklamy jsme ve všech měřených parametrech předčili očekávání. Dle výzkumu se pozitivní a prémiové vnímání značky díky OOH zvýšilo z 39% na 50%. Preference De´Longhi kávovaru jako volby č. 1 vystoupala z 35% na 40%. Klíčové zvýšení jsme zaznamenali v zásadním kritériu nákupního zvažování – po kampani plánovalo o 8% lidí více nákup De´Longhi kávovaru.

Z přeměny OOH v zážitky a nevšední instalace těžilo De´Longhi jak dodatečným zásahem (vlastní propagace Signal festivalu, Dnů Marianne, nové touchpointy), tak i zvýšením sympatií vůči značce. Signal Festivalu se účastnilo přes 450.000 návštěvníků. Dny Marianne přinesly návštěvnost roku 2019.

Podařilo se vybudovat silnou a pozitivní spojitost mezi De´Longhi a Bradem Pittem – 63% hodnotilo ambasadora pozitivně, 22% neutrálně.

A/V dokumentace (nepovinná příloha)
1000392-eff82bfe-5702-4c97-9548-07af7142f626.jpg
1000392-caa0bd28-b332-4a45-8ebb-54b53f1cf6f1.jpg
1000392-efd4e24a-1ebf-48ef-be05-77f2f14f29d9.jpg
1000392-090b62e0-7f50-4fe8-804a-ea518b69e337.jpg
1000392-b8516ee5-b0ec-401a-bb33-fd6085915f32.JPG
1000392-c6bd505b-6891-4803-afb4-5efc1e6d9ac6.jpg
1000392-f080df21-af39-4d91-920c-8a52dba1f3d1.jpg
FLEMA Media Awards 2022