Kampaň

ZSE Klíma. Prekonanie očakávaní pri budovaní značky a vplyv na predaj v off-season

 • Kategorie: Nejlepší využití digitálních médií
 • Zadavatel: ZSE Energia, a.s
 • Autor: Digiline
 • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Alebo ako Marušku poslali v zime po jahody.

Digiline, teda Maruška v tomto príbehu, mal za úlohu dostať ZSE na popredné priečky v znalosti predajcov klimatizácií v jarných mesiacoch pred hlavnou sezónou, kedy priemerná teplota v Bratislave dosahuje príjemných 7 stupňov Celzia.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Pracovali sme so stratégiou rozloženia kampane do fáz SEE, THINK, DO, CARE, pričom každá z nich mala v kampani svoju dôležitosť, ktorú sme prispôsobili sezónam kampane: pre-season, main-season a off-season.

Okrem štandardných formátov, ktoré sú povinnou jazdou a spoľahlivo zabezpečia dobré výsledky kampane, sme využili aj množstvo noviniek, ktoré sme využili medzi prvými na Slovensku.

Ku kombinácii štandardných a neštandardných formátov, sme vytvorili aj vlastné riešenie na mieru v podobe chatbota.

Vyzbierali sme množstvo publík z potenciálnych zákazníkov, ktoré zohrávali dôležitú súčasť pri relevantnej komunikácii v jednotlivých fázach kampane. Remarketing sme prispôsobili návštevnosti jednotlivých produktov.

Cíl

Výzvy:
Vybudovať dostatočne silnú znalosť značky ZSE Klimatizácie v pre-season období kampane na to, aby pomohla generovať predaje klimatizácií nie len v hlavnej sezóne, ale aj v off-season.

Bariéry:
- Výrazne drahší produkt v porovnaní s konkurenciou
- Pandémia mení nákupné správanie a odsúva nákup drahších komodít do úzadia
- Impulzívne nákupy klesajú vplyvom chladnejšieho počasia počas letných mesiacov

Ciele:
1.
Zvýšiť povedomie a znalosť značky v čase pandémie. Dosiahnuť spontánnu znalosť kampane na úrovni 25 %.
2. Prekročiť predajné ciele aj počas off-season v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 100 %.

Realizace

Detailnou segmentáciou sme vytvorili až 20 reklamných skupín, do ktorých sme nasadili spolu až 120 statických kreatív a 12 videí, vďaka čomu sme obsadili všetky dôležité kúty slovenského internetu.

- Medzi prvými sme využili Beta Google Audio Ads v kombinácii so Spotify Audio Ads
- Využili sme beta formát Awareness Mix od Google

- Obsadili sme mobilné hry cez AdColony s interaktívnou end-card a dosiahli krásny 7 % engagement pri benchmarku na úrovni 3 %

 • Oslovili sme celkovo 192 000 domácností cez Smart TV

 • S cieľom zvýšiť predaj sme do kampane zapojili aj novinku Performance Max od spoločnosti Google


  Výsledek

  Spontánna znalosť kampane pred hlavnou sezónou vzrástla o 16 percentuálnych bodov, z 24 % v roku 2020 na 40 % v roku 2021.

  Úspešnosť kampane potvrdzujú aj efektívna Google Brandlift štúdia na úrovni 29,5 % s cenou 4 eurocenty za "lifted user" a tiež Brandlift 2.0, kde nás oficiálne zaradili ako Best in Class.

  Okrem toho sme predčili nastavené ciele a navýšili medziročný mimo sezónny online predaj klimatizácií nie len o 100 %, ale až o 391 %.

  FLEMA Media Awards 2022