Kampaň

Hornbach - Záhrada môže byť kdekoľvek

  • Kategorie: Nejlepší využití Out Of Home
  • Zadavatel: HORNBACH Baumarkt SK
  • Autor: Unimedia
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Po zime v lockdowne (jar 2021) chcú ľudia tráviť čoraz viac času vonku / v prírode na čerstvom vzduchu. Aj mestské obyvateľstvo túži po záhrade a sviežej zeleni. Zelená oáza môže vzniknúť nielen na záhrade alebo balkóne, ale naozaj kdekoľvek. Stačí mať predstavivosť a trocha inšpirácie. Ideálnym partnerom na kreatívne záhradne projekty je HORNBACH, ktorý má odborné skúsenosti.

Cieľom jarnej kampane bolo ľuďom dodať odvahu pustiť sa do vlastného projektu, pretože Hornbach vie, že „Záhrada môže byť kdekoľvek“. Hornbach vytvoril záhradu na nečakaných miestach - zazelenaná parkovacia búdka, kvetinové auto na nábreží a pred nákupným centrom a kvetinová zastávka MHD vytvorili kontrast s betónovým mestským prostredím a vzbudili pozornosť a záujem ľudí. Prostredníctvom týchto netradičných inštalácií v šedom mestskom prostredí sa podarilo ľudí zaujať a inšpirovať.

Kampaň odlíšila Hornbach od konkurencie, vytvorila prirodzené pozitívne PR a zároveň mala aj pozitívny vplyv na parametre značky a obrat.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

S cieľom inšpirovať ľudí a ukázať im skutočné príklady toho, že záhrada môže vzniknúť naozaj kdekoľvek sme hľadali netradičné (Out-of-the Box) umiestnenia s momentom prekvapenia, využili sme sivé mestské prostredie s cieľom vyniknúť. Zvolili sme prekvapivé, neprehliadnuteľné formáty, ktoré odlíšili Hornbach od konkurencie. Vybrali sme zopár lokalít s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, kde sme inštalovali kreatívne záhrady v netradičnom prevedení na netradičných miestach. Prostredníctvom týchto ambientných projektov sme sa chceli odlíšiť od konkurencie, pritiahnuť pozornosť a prekvapiť.  Zazelenaná parkovacia búdka, kvetinové auto a kvetinová zastávka MHD tak vytvorili špecifické momenty značky.

Cíl

Cieľom kampane bolo priniesť ľuďom inšpiráciu, ukázať, že záhrada môže byť kdekoľvek a podporiť ich kreatívne záhradné projekty. Rovnako bolo cieľom kampane promovať Hornbach ako partnera pre projekty, ktorý je zároveň jednotka v poradenstve. V sivom ponurom verejnom priestore v meste vytvoriť zelenú kampaň s veľkým PR potenciálom a zinscenovať posolstvo „Záhrada môže byť kdekoľvek“ originálnym a inšpiratívnym spôsobom.

Z marketingového hľadiska bolo cieľom kampane podporiť povedomie ľudí o Hornbachu ako o partnerovi č.1 pre projekty a udržať si prvenstvo v parametroch znalosť značky, zvažovanie značky a prvá voľba.

Realizace

1.     Parkovacia búdka – na 1 deň sme nechali parkovaciu búdku na frekventovanom mieste pred Ružinovskou nemocnicou obrásť živými kvetmi a rastlinami. Vyzdobená búdka zaujala okoloidúcich, ktorí sa pri nej pristavovali. Touto jednodňovou guerillou sme vytvorili nápaditý a výrazný teasing ku kampani.

2.     Kvetinové auto – na nábreží sme inštalovali vrak automobilu obrastený kvetmi. Auto bolo počas 2 týždňov vystavené na Rázusovom nábreží, následne bolo presunuté na druhé stanovište – pred Euroveu, kde bolo vystavené počas ďalších 2 týždňov.

3.     Neprehliadnuteľný polovičný branding frekventovanej zastávky na Zochovej ulici v Bratislave pre zvýraznenie kontrastu medzi šedým mestským mobiliárom a živou vertikálnou záhradou.

Výsledek

Vďaka mediálnej kreativite sa nám podarilo efektívne odovzdať posolstvo kampane a priniesť ľuďom inšpiráciu. Reakcie boli pozitívne, ľuďom sa nápady páčili, zastavovali sa a fotili. Kampaň vyvolala veľký rozruch na kanáloch sociálnych médií a hovorilo sa o nej aj v tradičných médiách formou prirodzeného PR.

Kampaň dopomohla klientovi Hornbach udržať prvenstvo v znalosti značky, zvažovaní a výrazný náskok v prvej voľbe, zároveň v hodnotení reklamy sme dosiahli lepšie výsledky v porovnaní s konkurenciou ako aj s predchádzajúcim obdobím.

Z interných dôvodov a ochrany pred konkurenciou nám klient žiaľ neposkytol presné ekonomické ukazovatele, každopádne však potvrdil, že sa obrat (predajne + web) v priebehu kampane zvýšil o viac ako 10% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku.

FLEMA Media Awards 2022