Kampaň

Vodafone Digitální odysea

  • Kategorie: Nejlepší nekomerční kampaň
  • Zadavatel: Vodafone
  • Autor: Carat, Vodafone, McCann Prague, Friendly
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Věděli jste, že podle statistik je ČR jedním ze států Evropy s nejvyšším pocitem osamocení u starších lidí a seniorů? A právě proto se Nadace Vodafone společně s neziskovou organizací Moudrá sovička rozhodla, že tento společenský problém je nutné vyřešit. 

Moderní technologie se stávají součástí života každého z nás více a více. Malé děti již zvládají ovládat tablet díky pohádkám, děti na základních školách již mají chytré telefony apod. I do budoucna pro ně bude tyto a další technologie naprosto přirozené ovládat. Co ale současní senioři, pro které je svět moderních technologií nový? Každý jistě máme ve svém okolí nějakého dědečka či babičku, kterým občas musíme pomoci s mobilem, nebo něco najít na internetu.

Nadace Vodafone se rozhodla rozjet dlouhodobý projekt Digitální odysea, který si za svůj cíl dává dokázat, že moderní technologie a lidé všech generací mohou fungovat společně. Pro seniory proto připravili společně s agenturou Friendly vzdělávací programy, které je mají naučit ovládat moderní technologie a také  jak je využívat zcela přirozeně, i pro spojeni se se svými blízkými.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

V mediální kampani jsme se rozhodli využít kombinaci jak tradičních offline, tak i moderních online médií. Tímto způsobem jsme chtěli oslovit jak cílovou skupinou seniorů, tak i širokou veřejnost. Pro cílení na seniory, jelikož TV sledují v průměru již více než 6 hodin denně, jsme využili TV kampaň. V její úvodní části jsme představili především myšlenku propojování generací delší kreativou (30 sekund). K představení projektu Digitální odysea pomohly i dvě reportáže v pořadu Nový den, který je vysílaný ráno na TV Prima. Kampaň byla doplněna i o kratší spoty (15 sekund), které byly cílené i na mladší generace. V nich jsme apelovali na to, že stejně jako si s námi dříve hráli naše babičky a dědečkové, tak nyní je řada na nás, abychom jim jejich péči oplatili. Tím, že i my si nimi budeme „hrát“ a věnujeme jim alespoň pár minut našeho času jim postupně můžeme ukazovat, jak fungují moderní technologie. V tisku jsme se rozhodli využít nejvíce afinitní tituly z portfolia CNC a VLM. Proto se naše kampaň objevila například v Blesk magazínu TV, v Nedělním Aha! V TV magazínu atd., jelikož tyto tituly jsou staršími generacemi stále velmi čtené. Součásti kampaně v tisku byly i PR články, které myšlenku Digitální odysey vysvětlovaly.

Součástí kampaně byla i online část, kde jsme opět využili reklamních prostorů v rámci CNC a reportáže a spoty byly zobrazovány i v rámci online portfolia TV Prima.

Abychom mediální prostor pro kampaň maximalizovali bez nutnosti navýšení mediálního budgetu, rozhodli jsme se detailně představit myšlenku Digitální odysey našim dodavatelům. Po tomto představení si pak i oni uvědomili důležitost tohoto projektu a problému izolace seniorů. A jelikož i oni jsou součástí světa moderních technologií, rozhodli se proto pro velmi vstřícný krok. Veškerý mediální prostor nakoupený v rámci kampaně se rozhodli podpořit v poměru 1:1 dalším prostorem poskytnutým zdarma. V rámci kampaně tedy doručily zdarma 1x tolik reklamních sdělení, než kolik bylo nakoupeno.


Cíl

Cílem celého projektu je dlouhodobá edukace seniorů v oblasti moderních technologii. A jelikož celý projekt teprve začíná, rozhodl se jej Vodafone podpořit také mediální kampaní. Cílem kampaně bylo především získat nové účastníky do projektu Digitální odysea a vytvoření co nejširšího povědomí o projektu. Cílovou skupinou kampaně však nebyli pouze senioři, ale byla jí prakticky celá společnost, neboť i příbuzní a mladší lidé mohou své příbuzné z řad seniorů o projektu informovat.


Realizace

Kampaň byla realizována v období dubna – července loňského roku dle řešení, které bylo detailně popsáno v předchozí části.


Výsledek

Více než 1 200 seniorů se přihlásilo do programu Digitální odysea v období kampaně. Organizace Moudrá sovička zaznamenala zvýšenou podporu od dalších subjektů. Pro velký zájem bylo uspořádáno celkem 160 eventů ať již online či jako skutečná setkání v knihovnách a domech pro seniory.

Přes 80 % zúčastněných uvedlo, že jejich zkušenosti a využívání moderních technologií se po absolvování školení v projektu Digitální odysea zlepšilo!

Projekt stále pokračuje nadála a v letošním roce má cíle ještě ambicióznější.


FLEMA Media Awards 2022