Kampaň

Penny Market Hýbeme se hezky česky

  • Kategorie: Nejlepší velká kampaň
  • Zadavatel: Penny Market
  • Autor: Hullabaloo
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Penny Market již dlouhodobě usiluje o podporu regionů a upevňování vztahů s jejich obyvateli. Minulý rok byl pro všechny obzvlášť náročný a „sousedská“ pomoc a spolupráce napříč regiony byla potřeba víc než v předchozích letech. Ještě přede dvěma lety by totiž téma naší kampaně mohlo na někoho působit nezajímavě. Každý přece ví, že je pohyb u dětí důležitý. Jenže s příchodem pandemie se závratně rostoucím počtem dní v uzávěře se začaly objevovat problémy, které byly doposud skryté, ale ukázaly se jako velmi výrazné. Jedním z nich byl i nedostatek pohybu u dětí a jeho potenciálně dalekosáhlé negativní důsledky. Ztráta kontaktu s okolím a socializace s vrstevníky dolehla na duševní pohodu dětí jako první, nicméně s tím spjaté rušení sportovních aktivit pak dále vyvolalo i obavy o možné vážné dopady na kardiovaskulární zdraví dětí. Další obavou byl rostoucí trend v počtu případů obezity mezi dětmi, který Český statistický úřad v kombinaci s výsledky sledování pediatrických ordinací monitoruje a jednoznačně potvrzuje dlouhodobě.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Od počátku jsme věděli, že kampaň nechceme pojmout pouze jako informační, ale z velké části ji postavit na aktivaci a cíleně zvednout vlnu sportování mezi mládeží. Kampaň jsme rozdělili do několika fází, které probíhají od dubna až do října 2021, a zároveň jsme ji rozdělili do velkého množství regionů, abychom zajistili vyšší šanci pro maximální počet týmů. Rozhodli jsme se tedy pro přímou finanční a materiální podporu místních oddílů, jež se dětským sportem zabývají.

Protože dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje zdraví dětí a jejich tělesnou váhu, je způsob stravování, podpora této problematiky ze strany Penny Marketu byla přirozeným vývojem CSR aktivit společnosti. Chtěli jsme otevřít diskuzi nad problematikou a více na problém poukázat, ale zároveň také poskytnout konkrétní podporu na regionální úrovni, což je součástí dlouhodobých aktivit Penny Marketu. Součástí kampaně tedy nebyly pouze sportování a podpora týmového ducha, ale i materiální podpora týmů – například i v podobě balíčků s kvalitními a nutričně vhodnými potravinami. Penny Market je navíc značka, jež je se svou hustou sítí prodejen doopravdy nablízku všem po celé naší republice, a tím pádem má možnost zasáhnout mládež v každém koutu naší země.

Cíl

Rozhodli jsme se věnovat svou energii podpoře regionálního dětského a mládežnického sportu a spustili kampaň Hýbeme se hezky česky, v rámci níž jsme motivovali mládež po celé České republice, aby začala sportovat a zabojovala o hodnotné ceny. Naším cílem bylo plně využít našeho lokálního potenciálu a skutečně dosáhnout plošné změny.

Realizace

Do projektu se mohly přihlásit mládežnické sportovní týmy spadající pod Asociaci školních sportovních klubů a TJ Sokol (fáze 1). Pro registrované týmy následně hlasuje široká veřejnost, a to ve dvou kolech. Prvním z nich bylo online hlasování (fáze 2), které rozhodlo o finalistech jednotlivých regionů (celkem 155). Z každé trojice finalistů se pak hlasováním přímo v prodejnách PENNY vyberou regionální vítězné týmy (fáze 3). Poté nastane ještě samotné vyhlášení vítězů (fáze 4).

Pro maximální efekt jsme kampaň spustili napříč mnoha kanály. Počínaje podporou v TV přes print (regionální i celostátní), rozhlasovou reklamu, instore aktivity přímo v našich prodejnách, sociální média a online reklamu až po rozsáhnou PR kampaň, jejíž součástí byly známé osobnosti jako např. Vladimír Šmicer.

Výsledek

Výsledkem bylo široké zapojení sportovních týmů i veřejnosti. Do 1. fáze kampaně se přihlásilo 1109 týmů a celkové materiální či finanční pomoci se dostane 456 týmům.

V rámci 1. fáze kampaně se nám podařilo zasáhnout více než osm milionů diváků s odhadovanou frekvencí zásahu průměrného uživatele až třináctkrát. Za zmínku stojí především vysoký zásah neplaceného PR, kdy jsme s prezentací v TV, printu i digitálu dosáhli organického reache přes sedm milionů. Ve fázi druhé, aktivační, očekáváme celkový zásah více než sedm milionů s průměrnou frekvencí zásahu přes devět.

Celkem mezi vítěze rozdělíme téměř čtyři miliony korun a k tomu věnujeme i zdravé potraviny v hodnotě přes milion korun. Česko se nám podařilo rozhýbat více než šedesáti různými druhy sportu.


FLEMA Media Awards 2021