Kampaň

Komerční banka – Cesty z dluhů

  • Kategorie: Nejlepší využití TV
  • Zadavatel: Komerční banka
  • Autor: PHD, FUSE
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Přestože se dle výzkumů finanční gramotnost Čechů drží na průměru, teprve rok 2020 ukázal, jak důležité je umět zacházet s financemi a jak je důležité, aby to uměl opravdu každý. Jak se ale dostat i k těm, komu toto téma není blízké, v době, která vyžaduje finanční vzdělávání více, než kdy předtím? 

Naším úmyslem bylo navázat na dlouhodobé aktivity Komerční banky v oblasti finanční gramotnosti a dostat toto téma, k co nejvíce lidem. Proto jsme ve spolupráci s TV Prima přišli s pořadem „Cesty z dluhů“, který se vysílal v nejvíce zásahovém médiu – televizi, a to v Prime Time čase. 

Forma pořadu byla zábavně-edukativní a připomínala svým stylem reality show. Děj se odehrával v prostředí čtyř rodin, které se dostaly do finanční nouze. Celým pořadem prováděl zkušený moderátor Jan Waldhauser, poradce z KB, který pomohl rodinám z finanční tísně, a to jak změnou v hospodaření, tak i v životním stylu. 

Jednotlivé díly pořadu měly celkem 15 334 204 shlédnutí, navíc 997 000 impresí na sociálních sítích. Za největší přidanou hodnotou pořadu se však dá považovat přiblížení se všem lidem s tématem finanční vzdělanosti, a to zábavnou a nenásilnou formou.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Vzhledem k cíli bylo nejvhodnějším řešením spojit se s masovým médiem. Nabízelo se propojení s pořadem Cesty z dluhů, který vysílala TV Prima v Prime Time, což nám zaručilo produkční úroveň a zásah jedné z největších televizí v ČR. 

Samotný pořad byl konstruovaný tak, aby působil nejen edukativně ale i zábavně. Formát reality show přilákat lidí ze všech socio-ekonomických sfér.

Pořad byl zasazen do prostředí čtyř českých rodin, které se potýkali vždy s jinou finanční krizí, a zároveň pocházeli z různých situací a zázemí.

Pořadem provázel přímo poradce z Komerční Banky, moderátor a mentor Jan Waldhauser, Moderátor jednotlivým rodinám v průběhu jednoho měsíce radil jak v oblasti hospodaření v domácnosti, tak i v oblasti životního stylu, a to s cílem vyřešit danou finanční krizi.

Jednotlivé díly byly koncipovány tak, aby odrážely finanční a vztahové problémy různých typů rodin a párů. Divák tak měl možnost přirovnávat k daným příběhům své finanční problémy a poznat tak i možnosti, jak se s takovými zdánlivě neřešitelnými skutečnostmi vypořádat.

Cíl

V průběhu roku 2020 nastala situace, která ještě prohloubila množství rodin nacházející se v nějaké formě finanční tísně. Naším cílem bylo na tuto situaci upozornit a názorně ukázat, jak se z různých na první pohled často beznadějných situací dostat ven.

Chtěli jsme využít dlouhodobé zkušenosti Komerční banky v oblasti finanční gramotnosti, a předat je k co nejvíce lidem – ať k těm, kdo aktuálně nějaké finanční problémy řeší, nebo k těm, kdo se zkrátka chtějí něco přiučit, a i se pobavit.

Kromě faktické pomoci lidem bylo cílem i zvýšit povědomí o Komerční bance jakožto vhodném partnerovi v oblasti financí.

Realizace

KB se účastnila realizace pořadu ve všech jeho fázích – od výběru rodin tak, aby se všem zúčastněným podařilo podat relevantní finanční pomoc, přes moderátora Jana Waldhausera – poradce Komerční banky, který se tématu finanční gramotnosti na televizních obrazovkách věnoval již v minulosti, čímž vzniklo velmi přirozené propojení. Až po navázání na interní komunikaci – pořady byly umístěny i na online platformou KB rádce.

Kampaň byla podpořena i napříč sociálními sítěmi KB – Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, kde byla nasazena placená reklama s cílem rozšíření povědomí o pořadu.

Cesty z dluhů byly vysílány v srpnu na TV Prima v čase Prime Time, a pak ještě jednou v podzimní vlně na stejném kanálu. Každý díl měl 30 minut. Všechny díly byly zároveň k dispozici na iPrima.cz.

Výsledek

Za obě televizní vlny pořadu bylo dosaženo celkem 15 268 641 shlédnutí v TV. Po dobu vysílání si lidé hojně pouštěli pořad i na Prima.cz, společně v TV a na online platformě tak každý díl dosáhl v průměru 3 833 551 shlédnutí. 

Velký zájem vzbudil pořad i na sociálních sítích Komerční banky, kde bylo doručeno 997 000 impresí. Na sociálních sítích navíc pořad svou svéráznější formou vyvolával intenzivní engagement. 

Hlavním přínosem aktivace bylo ale to, že pořad odlehčenou a zábavní formou upozornil na těžkou finanční situaci mnoha rodin v České republice. Diváci měli možnost se v daných situacích vzhlédnout a na konkrétních případech se inspirovat v řešení vlastních finančních problémů a situací.   

FLEMA Media Awards 2021