Kampaň

Komerční banka – Cesty z dluhů

  • Kategorie: Nejlepší malá kampaň
  • Zadavatel: Komerční banka
  • Autor: PHD, FUSE
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Přestože se dle výzkumů finanční gramotnost Čechů drží na průměru, teprve rok 2020 ukázal, jak důležité je umět zacházet s financemi a jak je důležité, aby to uměl opravdu každý. Jak se ale dostat i k těm, komu toto téma není blízké, v době, která vyžaduje finanční vzdělávání více, než kdy předtím?

 

Naším úmyslem bylo navázat na dlouhodobé aktivity Komerční banky v oblasti finanční gramotnosti a dostat toto téma,, k co nejvíce lidem. Proto jsme ve spolupráci s TV Prima přišli s pořadem „Cesty z dluhů“, který se vysílal v nejvíce zásahovém médiu – televizi, a to v Prime Time čase.

 

Forma pořadu byla zábavně-edukativní a připomínala svým stylem reality show. Děj se odehrával v prostředí čtyř rodin, které se dostaly do finanční nouze. Celým pořadem prováděl zkušený moderátor Jan Waldhauser, poradce z KB, který pomohl rodinám z finanční tísně, a to jak změnou v hospodaření, tak i v životním stylu.

 

Napříč touto cross-mediální aktivací bylo dosaženo 15 334 204 shlédnutí, navíc 997 000 impresí na sociálních sítích. Za největší přidanou hodnotou pořadu se však dá považovat přiblížení se všem lidem s tématem finanční vzdělanosti, a to zábavnou a nenásilnou formou.


Video (nepovinná příloha)
Strategie

Vzhledem k cíli bylo nejvhodnějším řešením spojit se s masovým médiem. Nabízelo se propojení s pořadem Cesty z dluhů, který vysílala TV Prima v Prime Time, což nám zaručilo produkční úroveň a zásah jedné z největších televizí v ČR.

 

Samotný pořad byl konstruovaný tak, aby působil nejen edukativně ale i zábavně. Formát reality show přilákat lidí ze všech socio-ekonomických sfér.

Pořad byl zasazen do prostředí čtyř českých rodin, které se potýkali vždy s jinou finanční krizí, a zároveň pocházeli z různých situací a zázemí.

Pořadem provázel přímo poradce z Komerční Banky, moderátor a mentor Jan Waldhauser, Moderátor jednotlivým rodinám v průběhu jednoho měsíce radil jak v oblasti hospodaření v domácnosti, tak i v oblasti životního stylu, a to s cílem vyřešit danou finanční krizi.

Jednotlivé díly byly koncipovány tak, aby odrážely finanční a vztahové problémy různých typů rodin a párů. Divák tak měl možnost přirovnávat k daným příběhům své finanční problémy a poznat tak i možnosti, jak se s takovými zdánlivě neřešitelnými skutečnostmi vypořádat.


Cíl

V průběhu roku 2020 nastala situace, která ještě prohloubila množství rodin nacházející se v nějaké formě finanční tísně. Naším cílem bylo na tuto situaci upozornit a názorně ukázat, jak se z různých na první pohled často beznadějných situací dostat ven.

Chtěli jsme využít dlouhodobé zkušenosti Komerční banky v oblasti finanční gramotnosti, a předat je k co nejvíce lidem – ať k těm, kdo aktuálně nějaké finanční problémy řeší, nebo k těm, kdo se zkrátka chtějí něco přiučit, a i se pobavit.

Kromě faktické pomoci lidem bylo cílem i zvýšit povědomí o Komerční bance jakožto vhodném partnerovi v oblasti financí.


Realizace

KB se účastnila realizace pořadu ve všech jeho fázích – od výběru rodin tak, aby se všem zúčastněným podařilo podat relevantní finanční pomoc, přes moderátora Jana Waldhausera – poradce Komerční banky, který se tématu finanční gramotnosti na televizních obrazovkách věnoval již v minulosti, čímž vzniklo velmi přirozené propojení. Až po navázání na interní komunikaci – pořady byly umístěny i na online platformou KB rádce.

 

Kampaň byla podpořena i napříč sociálními sítěmi KB – Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, kde byla nasazena placená reklama s cílem rozšíření povědomí o pořadu.

Cesty z dluhů byly vysílány v srpnu na TV Prima v čase Prime Time, a pak ještě jednou v podzimní vlně na stejném kanálu. Každý díl měl 30 minut. Všechny díly byly zároveň k dispozici na iPrima.cz.

Výsledek

Za obě televizní vlny pořadu bylo dosaženo celkem 15 268 641 shlédnutí v TV. Po dobu vysílání si lidé hojně pouštěli pořad i na Prima.cz, společně v TV a na online platformě tak každý díl dosáhl v průměru 3 833 551 shlédnutí.

 

Velký zájem vzbudil pořad i na sociálních sítích Komerční banky, kde bylo doručeno 997 000 impresí. Na sociálních sítích navíc pořad svou svéráznější formou vyvolával intenzivní engagement.

 

Hlavním přínosem aktivace bylo ale to, že pořad odlehčenou a zábavní formou upozornil na těžkou finanční situaci mnoha rodin v České republice. Diváci měli možnost se v daných situacích vzhlédnout a na konkrétních případech se inspirovat v řešení vlastních finančních problémů a situací.  


FLEMA Media Awards 2021