Kampaň

IKEA Za bezpečný domov

  • Kategorie: Nejlepší využití rádia
  • Zadavatel: IKEA Česká republika
  • Autor: TRIAD Advertising
  • Země kampaně: Česká republika Slovensko
Shrnutí

Mise IKEA je vytvářet lepší domov pro mnoho lidí. V průběhu pandemie se zdvojnásobil počet nahlášených případů domácího násilí a poptávka po službách pro oběti. Neziskové organizace nestíhaly pokrýt potřeby obětí a problém se prohlubuje, proto se IKEA rozhodla zasáhnout a vytvořit kampaň Za bezpečný domov.  

Díky úzké spolupráci s neziskovkami jsme získali cenný insight, že psychické týrání a neustálý strach, jsou pro oběti často horší než fyzické násilí. Motiv strachu se pro naši kampaň stal klíčovým.  

Audio formáty nám umožnili tento motiv velmi dobře rozvíjet. Ať už jde o použitou hudbu, rozbití ikonické IKEA sklenice nebo samotné výhružky ze strany agresora. Právě ty jsme využili v rádio spotech, které měly za cíl vyrušit posluchače a na chvíli jej přenést do kůže oběti. Z rádií si bylo možné vyslechnout některé z autentických situací, se kterými se oběti setkaly, a o které se s námi rozhodli podělit.  

Samotným rádiem jsme oslovili přes milion uživatelů v ČR a na Slovensku, spoty vygenerovaly 62,4 TRP v ČR a 306,8 TRP na Slovensku. Kromě spotů probíhaly i moderované diskuze. 

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Na základě našeho insightu a hlavní kreativní idey, že budeme pracovat s motivem strachu a hororovými prvky, jsme se rozhodli do media mixu zařadit i rádio. Rozhodli jsme se jej využít k tomu, abychom přenesli ten pocit, který zažívají oběti i na posluchače.  

Abychom docílili efektu „husí kůže” bylo potřeba sáhnout po odvážném řešení. Využili jsme primární funkce rádia jako sound-only média a vytvořili spoty, kde pracujeme s reálnými situacemi a příběhy obětí autentickou formou. Agresor v nich používá výhrůžky, zastrašování a slovní napadání. Každý se tak na 20 vteřin mohl vcítit do toho, jaké to je být obětí psychického násilí.


Cíl

Úlohou úvodní kampaně ke dvouletému projektu bylo upozornit na problematiku domácího násilí. Kampaň měla demonstrovat, že násilí je skutečné a až překvapivě časté, i když není na první pohled vidět.

Cílem rádia bylo pomoci zvýšit awareness o této problematice. Pomoci k tomu měla i naše kreativní idea založená na pocitu strachu, který zažívají oběti. Strach a psychické týrání je totiž častokrát horší než násilí fyzické. Rádio spoty měly vyrušit posluchače, vytrhnout jej z rutinní činnosti a získat jejich pozornost.


Realizace

Vytvořili jsme 20 s dlouhé spoty, které byly vysílány podle aktuální denní doby. Ranní i večerní situace se lišila kontextem, a ještě více tím podpořila autentičnost v daném okamžiku.  

Kromě toho, jsme k lepšímu pochopení celé problematiky, namixovali spoty se sponzorovanými moderovanými diskusemi o domácím násilí, které měly toto téma ještě lépe vysvětlit široké veřejnosti.


Výsledek

Samotné spoty vygenerovaly 62,4 TRP v ČR a 306,8 TRP na Slovensku a celkově jsme rádiem zasáhli více než milion uživatelů. U toho ale nezůstalo - spoty byly doplněny týdnem moderovaných diskusí o problematice domácího násilí. U doprovodných postů na sociálních sítích rádií vznikaly velmi silné diskuse.

Návštěvnost webů neziskových organizací se v období kampaně zvýšila 4x oproti loňskému roku. Počet žádostí o pomoc se dokonce zdvojnásobil, a to vše právě i díky výraznému přispění rádia.  

Poté, co se do problematiky vložila IKEA a odstartovala silnou společenskou i politickou diskusi, se podařilo prosadit změnu v  zákoně, o kterou se neziskové organizace pokoušely už dvacet let. Úprava zákona, který nyní více chrání oběti domácího násilí, nabyl platnost 1.7.2021.


FLEMA Media Awards 2021