Kampaň

Markíza Odpiseme ti

  • Kategorie: Nejlepší využití TV
  • Zadavatel: Nadácia TV Markíza
  • Autor: Made By Vaculik
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Nadácia TV Markíza sa rozhodla uchopiť spoločnosťou prehliadanú tému šikany. Preto sme vytvorili projekt Odpíšeme Ti, ktorého primárnym cieľom je motivovať ľudí konať pri styku so šikanou. Projekt dáva nádej, že na druhej strane je odborník – poradca, ktorý odpovie odpíše a pomôže zvládnuť šikanu.

Kampaň naplno využila potenciál TV Markíza a dostala sa medzi ľudí. Odštartovala premiérou video spotu a reportážou v Teleráne, následne sa stala dôležitou témou v seriáloch Oteckovia a Pán Profesor. Posolstvo kampane sa šírilo aj cez injektáže. Téma šikany sa objavila 9x rannej relácií Teleráno, 11x v reportáži Reflex a 6x v hlavných Televíznych novinách. Do kampane sa okrem známych tvárí zapojilo aj Ministerstvo školstva na čele s ministrom, ktorý sa zúčastnil diskusie o šikane v Teleráne.

Napriek pandemickej situácii a prísnemu dohľadu psychológov, vznikla kampaň, ktorá splnila svoje ciele nad očakávania. Zdvojnásobili sme počet rodičov, ktorí by pri šikane vyhľadali odbornú pomoc a telefonáty na Linku detskej istoty o šikane stúpli o 114 %.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Tému šikany sme potrebovali uchopiť  komplexne.  Stratégia vznikala sériou hĺbavých workshopov s odborníkmi. Po náročných debatách a prieskumoch so žiakmi, rodičmi, pedagógmi, psychológmi sme si definovali ako kľúčovú oblasť: ŠIKANU NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH.

Tento strategický proces nám súčasne pomohol identifikovať, že hlavným problémom šikany je PASIVITA - najčastejšia reakcia okolia aj obetí. A jej najčastejšou príčinou je STRACH obetí, ale aj okolia.
Kampaňou sme preto chceli priniesť NÁDEJ a výzvu ku konkrétnej AKTIVITE na www.odpisemeti.sk.

Cíl

Hlavným poslaním kampane bolo poukázať na problém šikanovania, vysvetliť čo vlastne šikana je, aby mohla byť rozoznaná. Hlavným cieľom bolo motivovať ľudí ku konaniu.

Zdanlivo ľahko uchopiteľnú tému však nebolo ľahké komunikovať kvôli jej citlivosti a prísnemu dozoru psychológov.

Definovali sme si tieto ciele:

  1. Motivovať ľudí ku konaniu

  2. Vybudovať povedomie o kampani

  3. Zvýšiť povedomie o šikane v škole a kyber šikane

  4. Zvýšenie znalosti Nadácie Markíza

  5. Vybudovať znalosť webstránky www.odpisemeti.sk a získať 10,000 unikátnych návštev.

Realizace

Pre bagatelizovanú tému, ktorej sa dlho nevenovala v spoločnosti dostatočná pozornosť sme potrebovali vytvoriť celkovú komunikačnú stratégiu (od názvu projektu až po prípravu kampane).

Pasivitu okolia sme znázornili cez značky ‘prečítané’ a ‘videné’ známe z mobilných chatových aplikácií. Pocit "byť videní" zažívajú obete šikany ignorované svojím okolím.

Za symbol kampane sme zvolili 3 animované bodky. Poukazujú na to, že recipient reaguje na správu. Je to pozitívny symbol, ktorý podnietil vznik názvu kampane – ODPÍŠEME TI.

Video spot reflektuje, že k šikane môže viesť i maličkosť ako video z nepodareného futbalového zápasu. Dôležité je zareagovať včas a odpísať na pomyselnú správu o pomoc.

Kampaň sme úzko konzultovali so psychologičkou, ktorá sa na istú dobu stala členkou kreatívneho tímu.

Výsledek

Kampaňou sa nám podarilo ZDVOJNÁSOBIŤ počet rodičov, ktorí by pri šikane vyhľadali odbornú pomoc. 79 % by pritom deklarovalo, že by na základe kampane zareagovali na šikanu. Volania na Linku detskej istoty sa počas kampane zvýšili o 114 %.

Odpisemeti.sk navštívilo cez kampaň 26 897 unikátnych ľudí (cieľ bol 10 000). Celkový počet návštev bol 42 217. 65 % pozitívne hodnotiacich iniciatívu by sa pri šikane obrátili na web.

Na YouTube mal kampaňový spot 15 590 organických videní. Príspevky na Instagrame organicky zasiahli cca 50 000 ľudí. Podporená znalosť Nadácie Markíza stúpla z 85 % na 94 %.

FLEMA Media Awards 2021