Kampaň

Transparency International #JÁTOPLATÍM

  • Kategorie: Nejlepší využití influencera
  • Zadavatel: Transparency International ČR
  • Autor: Transparency International ČR
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Transparency International ČR (TI) je protikorupční nevládní organizace, která je dlouhodobě podrobována veřejné kontrole a diskuzi související s jejím financováním. Proto jsme se rozhodli připravit komunikační online kampaň #JÁTOPLATÍM, která představí naši činnost a financování, podporovatele organizace a pomůže navýšit dárcovskou základnu. Ke spolupráci jsme oslovili influencery z řad veřejně známých osobností a také občany, kteří již TI finančně podporují. Všichni se do kampaně zapojili bez nároku na honorář. Díky dvouměsíční kampani jsme získali individuální dary za více než 300.000 korun. Dosáhli jsme 26% nárůstu u individuálních darů oproti roku 2019, což jsme sami nečekali. Jedná se o výborný výsledek, a to v době pandemie! Celkový dosah kampaně na Facebooku a Instagramu byl 2.200.000 uživatelů.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Celá kampaň #JÁTOPLATÍM byla primárně zaměřena na sociální sítě a online. Zapojili se influenceři jako Barbora Poláková, Berenika Kohoutová, Veronika Arichteva, Martin Hofmann, Pavel Liška a Matěj Ruppert. Dále jsme zapojili dárce TI z řad lékařů, právníků, hospodských a z dalších profesí a podnikatelských sfér. Udělalo nám velkou radost, že všichni s myšlenkou naší kampaně sounáleželi a TI veřejně podpořili.

Cíl

Cílem kampaně #JÁTOPLATÍM bylo představit občanům naši organizaci, financování a podporovatele TI a dále získat individuální dárce, a to vše díky spolupráci s inluencery.

Realizace

Kampaň #JÁTOPLATÍM byla rozdělena do tří fází, a to v rámci online prostoru a na sociálních sítích. První fáze obsahovala sérii fotografií influencerů s ředitelem TI postované na sítě. Jednalo se o teaser, který měl vzbudit zájem. V druhé fázi jsme zveřejnili videa s influencery, kteří podporu TI vyjádřili formou "přiznání". Startovní video vzniklo ve stylu skryté kamery a odkazuje na téma korupce. Ve třetí fázi jsme podpořili videa placenou propagací na sociálních sítích (Facebook a Instagram). Veškerý online obsah byl primárně veden na kampaňovou konverzní microsite www.transparency.cz/jatoplatim/. V neposlední řadě vznikl také limitovaný merchandise #JÁTOPLATÍM (trička, mikiny, zabezpečené obaly na kreditní karty, diáře).

Výsledek

Myslíme, že výborně :-)

Podařilo se nám splnit klíčové cíle kampaně #JÁTOPLATÍM a překonat předem nastavené KPIs. Podpora ze strany individuálních dárců se nám o čtvrtinu navýšila. Většina prvodárců se stala pravidelnými podporovateli TI. Výborným ukazatelem úspěšnosti kampaně pro nás bylo také organické šíření naší message. Díky influencerům jsme byli schopni oslovit nové publikum, a to mimo naše tradiční cílové skupiny. Reakce týmu TI a široké veřejnosti týkající se kampaně je veskrze pozitivní. Kampaň tak považujeme za úspěšnou.

Video dokumentace (nepovinná příloha)
FLEMA Media Awards 2021