Kampaň

Radegast Každá kapka má smysl

  • Kategorie: Nejlepší využití OOH (out-of-home)
  • Zadavatel: Plzeňský Prazdroj
  • Autor: Wavemaker CZ
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

V našem životě existují věci, které vnímáme jako samozřejmé. K těm po dlouhá léta patřila i voda. O to větší šok pak pro nás představuje skutečnost, když nedostatek vody a její fatální důsledky na přírodu kolem nás zažíváme na vlastní kůži. Naši krajinu začalo v posledních letech trápit střídání období dlouhodobého sucha a přívalových dešťů, doprovázeného kůrovcovou kalamitou, která v nebývalém rozsahu zdecimovala naše lesy. Proto je více než kdykoli dříve nutné nejen snižovat spotřebu vody, ale zároveň i nacházet nové cesty, jak ji zadržovat a navracet zpět do přírody. Pivovar Radegast si je důležitosti tohoto tématu plně vědom, a proto patří v úspoře vody při výrobě piva ke světové špičce. Kromě akcentace tohoto problému v rámci komunikace, podporuje Radegast zároveň i projekty, které skutečně pomáhají navracet vodu přírodě. Stála před námi tedy výzva, jak tuto skutečnost demonstrovat i v rámci samotného využití mediálních nosičů, kde pro nás byla venkovní reklama jasnou volbou. Přebudováním bigboardové plochy na retenční nádrž se nám během jednoho měsíce podařilo nasbírat více než 800 litů vody, kterou jsme následně použili k zavlažování městské zeleně.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

S nízkým mediálním i produkčním rozpočtem jsme chtěli oslovit lidi v domácím regionu pivovaru a zároveň i jasně demonstrovat, že Radegast dokáže upozadit svoje reklamní sdělení a využít reklamu pro dobrý účel. Kampaň jsme spustili pomocí venkovní reklamy v měsíci srpnu, kdy je krajina postižena suchem v největším měřítku a jak relevance tohoto sdělení, tak i potřeba ušetřit každou kapku vody, je tak nejvyšší. Na jednom z nejfrekventovanějším místě v Ostravě jsme tak využili samotnou plochu bigboardu ke sběru dešťové vody. Do kampaně jsme zapojili i zástupce jednotlivých městských částí Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, se kterými jsme se domluvili na využití takto zachráněné vody pro účely zavlažování veřejné zeleně.

Cíl

Radegast je pivovar, který dlouhodobě podporuje boj proti suchu a lidé v něm si jsou vědomi důležitosti vody nejen pro výrobu, ale také pro lidstvo. Proto podporují projekty, jež mají za cíl vodu co nejvíce držet v krajině. Hlavním cílem pro nás tedy nebyly klasické mediální ukazatele jako zásah a frekvence, na které jsme se soustředili u TV a online části kampaně, ale v rámci samotné mediální komunikace skutečně zachránit a navrátit co největší množství vody zpět přírodě.

Realizace

Ve spolupráci s agenturou Boomerang a dodavatelem Bigmedia se nám tak během velmi krátké doby podařilo přepracovat klasickou bigboardovou plochu do retenční nádrže sbírající dešťovou vodu. Nakloněnou plochu nosiče jsme vyřešili natažením plachty přes jednu stranu konstrukce, aby dokázala, podobně jako střecha, sbírat vodu, a to v ploše 40 m2. Tato byla následně sváděna pomocí instalovaného potrubí do připravené retenční nádrže. Zároveň jsme na plochu umístili i display, který v reálném čase ukazoval, jaké množství vody se nám již podařilo pro přírodu zachránit.

Výsledek

Díky tomuto nápadu se nám v měsíci srpnu podařilo zadržet celkem 829 litrů dešťové vody, kterou jsme použili pro zalévání veřejné zeleně v ostravských městských částech Mariánské Hory a Hulváky. I přes to, že naším primárním cílem nebyly žádné konkrétní mediální ukazatele, byla tato OOH aktivace součástí kampaně, která v kombinaci s ostatními zapojenými media typy zaznamenala nárůst ad recallu o 4pp z 10% na 14%.

 Nad suchem a kůrovcem se nám touto formou sice zvítězit zatím nepodařilo, ale jasně jsme takto v domácím regionu demonstrovali myšlenku, že v boji proti suchu má smysl každá kapka. Bohudík!

FLEMA Media Awards 2020