Kampaň

Knowlimits - Mariánský sloup

  • Kategorie: Nejlepší využití digitálních médií
  • Zadavatel: KNOWLIMITS
  • Autor: KNOWLIMITS
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Kampaň měla zajistit zvýšení zájmu o realizaci kopie Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Probíhala pouze v průběhu jednoho týdne na facebooku - a to skrze krátkou sérii promovaných postů, speciálnímu filtru rozšířené reality, a webu. Webové stránky popisovaly současný stav, vyvracely historické mýty a dávaly možnost podepsat elektronickou petici.
Augmentovaná realita pak dovolila uživateli postavit si sloup v reálném prostředí, zjistit dodatečné informace, a případně vyjádřit podporu projektu.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Facebook jako médium, na kterém probíhají v současnosti veškeré občanské nepokoje byl ideálním formátem. Ve spojení s edukací publika a gamifikací pomocí rozšířené reality, kterou Facebook podporuje jsme rozvířili debatu okolo Mariánského sloupu, těsně před předpokládaným hlasováním rady o jeho realizaci.

Inovace a unikátnost

Cílem bylo napomoci vizibilitě projektu před plánovaným zasedáním rady hl.m. Praha. Zároveň jsme chtěli zapojit co nejvíce uživatelů do debaty a samozřejmě nasbírat podpisy pod elektronickou petici.

Realizace

1) Krátká (týdenní) podporovaná série placených postů na FB s cílením na obyvatele Prahy s akcentem na širší centrum.
2) Webové stránky s pozitivní argumentací a el. peticí
3) Filtr rozšířené reality s 3D modelem Mariánského sloupu

Výsledek

1) 35x nárůst počtu fanoušků stránky
2) počet interakcí na stránce prakticky z 0 na 8.000
3) více než 6.000 engaged users
4) téměř 45.000 impresí
5) téměř 2000 podpisů el. petice

FLEMA Media Awards 2020