Kampaň

Proenzi - Vítězství je v pohybu

  • Kategorie: Nejlepší malá kampaň
  • Zadavatel: Walmark
  • Autor: KNOWLIMITS
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Značka Proenzi, prémiová kloubní výživa, má dostatečné povědomí mezi spotřebiteli, ale stagnuje v prodejích, na úkor levnějších konkurentů nebo privátních značek. Cílem aktivity je budování prémiového positioningu, a faktu, že zdravý pohyb úzce souvisí se zdravými klouby. Proenzi se stalo oficiálním dodavatelem kloubní výživy pro český olympijský tým. Potíže s klouby jsou typické spíše ve vyšším věku, projekt tedy nestaví na spolupráci s aktivními sportovci, ale na patronátu českého klubu olympioniků - sdružení účastníků a medailistů z OH. Proenzi představuje příběhy známých medailistů, ale i těch na které se zapomnělo. Hlavní obsahovým formátem je video, ve kterém medialisté hovoří o své cestě ke sportu, o tam jak se dostali na vrchol, a jak je pro zdravý život důležitý pohyb. Pro další aktivity jako PR a sociální sítě, vznikla tištěná forma rozhovorů a foto materiál. Srdcem projektu je web Vítězství je v pohybu. Pro šírení povědomí o projektu byly partnersky využité i kanály českého olympijského výboru (Facebook, Youtube) Partnerství je komunikované i na samotných produktech, v období OH v Tokiu bude značka vytvářet obsah ve spolupráci s ČT a bude aktivní na ČOV festivalech.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Proenzi se stalo oficiálním dodavatelem českého olympijského výboru, a patronem českého klubu olympioniků. Klub olympioniků sdružuje bývalé účastníky OH. Proenzi připomíná jejich příběhy, jejich vlastními slovy vypráví příběh, o tom jaká byla jejich cesta ke sportu, jejich úspěchy i neúspěchy, jak se dostali na vrchol. Mluví také o tom, jak je v životě důležitý pohyb.
Hlavním obsahovým formátem je video vizitka, ve kterém je připomenutý příběh sportovce, a kde sám popisuje svojí kariéru. Hlavní komunikační kanály jsou sociální sítě, proenzi i českého olympijského výboru, Youtube a microsite Vítězství je v pohybu. Mediálním partnerem je vydavatelství Mafra, kde v deníkových přílohách vycházely rozhovory v tištěné podobě, současně komunikujeme prostřednictvím klasického PR. Součástí projektu je branding samotných produktů.

Inovace a unikátnost

Značka Proenzi dlouhodobě stagnuje v prodejích, ačkoliv má vysoké povědomí, trh ovládly levnější a méně účinné kloubní výživy. Cílem je budování prémiového positioningu značky, kvality a budování povědomí o tom, že zdravé klouby jsou nezbytné pro pohyb, a zdravý pohyb rovná se Proenzi. Dlouhodobým cílem je znovu vrátit značku na první pozici nejen v povědomí, ale i v prodejích.

Realizace

Proenzi se stalo oficiálním dodavatelem českého olympijského výboru, a patronem českého klubu olympioniků. Klub olympioniků sdružuje bývalé účastníky OH. Proenzi připomíná jejich příběhy, jejich vlastními slovy vypráví příběh, o tom jaká byla jejich cesta ke sportu, jejich úspěchy i neúspěchy, jak se dostali na vrchol. Mluví také o tom, jak je v životě důležitý pohyb.
Hlavním obsahovým formátem je video vizitka, ve kterém je připomenutý příběh sportovce, a kde sám popisuje svojí kariéru. Hlavní komunikační kanály jsou sociální sítě, proenzi i českého olympijského výboru, Youtube a microsite Vítězství je v pohybu. Mediálním partnerem je vydavatelství Mafra, kde v deníkových přílohách vycházely rozhovory v tištěné podobě, současně komunikujeme prostřednictvím klasického PR.

Výsledek

Přihlášku podáváme ve fázi, kdy projekt čeká na vyhodnocení, a je před svým vrcholem, který bude v době olympijských her v Tokiu. Připravují se obsahové spolupráce s českou televizí, aktivity na olympijských festivalech, pořádané Českým olympijským výborem, další spolupráce s olympioniky.

FLEMA Media Awards 2020