Kampaň

Slovenská sporiteľňa - Posledný billboard

  • Kategorie: Nejodvážnější počin
  • Zadavatel: Slovenská sporiteľňa
  • Autor: WAVEMAKER Slovakia
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Minulý rok bol pre SLSP výnimočný. Okrem zavedenia nového internet bankingu George, predstavila v druhom polroku aj nový, hodnotový komunikačný koncept pod hlavičkou #mamnato. Ako moderný, zodpovedný a inovatívny líder prispieva k pretváraniu Slovenska na modernú a inovatívnu krajinu.

Že to myslí vážne, dokázala nielen grantom na podporu spoločensko-prospešných projektov. Rozhodla sa aj pre veľmi odvážny čin – zrušenie vonkajšej reklamy. Napriek tomu, že outdoorová reklama dokázateľne pomáha k znalosti značky. Napriek tomu, že SLSP patrila roky k najväčším zadávateľom tohto media typu. Vyjadrila sa , že ako zodpovedný líder viac nebude prispievať k vizuálnemu smogu na slovenských uliciach.

Symbolom tohto rozhodnutia sa stala aktivita tzv. Posledný billboard. Obrovskú plachtu z centra Bratislavy zvesili a dali jej ďalšie využitie – ako šmykľavka do vody pri jazere.

Okrem pozornosti ako médií, tak bežných ľudí, dosiahlo výborné výsledky aj samotné video Posledný billboard. Čo je však dôležité, aj táto aktivita pomohla SLSP k posunu vo vnímaní  atribútu Spoločensky zodpovedná banka.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Od augusta tak zrušila všetky dlhodobé prenájmy plôch, v kampaniach vonkajšiu reklamu vynechala. Verejnosti o tomto kroku dala vedieť kreatívnym spôsobom, nie iba PR článkom, či reklamným zdelením.

Potenciál svojho rozhodnutia využila naplno. Aktivitou, ktorá neostala bez povšimnutia a rozvírila verejnú diskusiu.


Inovace a unikátnost

To, že SLSP je spoločensky zodpovedná, inovatívna banka nestačí tvrdiť, treba to dokázať. Napriek možnému negatívnemu dopadu na znalosť značky (ktorú práve outdoorové nosiče nepochybne budujú), sa SLSP rozhodla dať stop vonkajšej reklame a neprispievať tak k vizuálnemu smogu.

Realizace

Posledný billboard, presnejšie reklamná plachta dostala nové využitie – ako šmykľavka do vody na bratislavskom jazere. Z realizácie vzniklo sociálnym sieťam prispôsobené  video, mapujúce osud Posledného billboardu od zvesenia až po atrakciu. Zároveň týmto činom SLSP rozprúdila tému vizuálneho smogu.


Výsledek

SLSP chce byť vnímaná ako moderná, zodpovedná banka pre ľudí a podnikanie, ktorej záleží na krajine a jej obyvateľoch. Takže dôležité sú hlavne imidžové atribúty z dlhodobého hľadiska. Aktivita prispela k nárastu atribútu Spoločensky zodpovedná spoločnosť  (nárast o 10%). V tejto kategóri SLSP dominuje ako u svojich klientov, tak aj neklientov.

98% ľudí, ktorí zachytili odchod z outdooru toto rozhodnutie schvaľuje, 57% vyslovene potešilo.

Samotná aktivita Posledný billboard zasiahla na internete 1,75 milióna ľudí, v televízii 400 000 a v printových médiách 380 000 ľudí.

Na FB zasiahlo video 136 000 ľudí (60% organicky), získalo 1 600 interakcií, na YT 11 000 videní bez mediálnej podpory.

Hodnota dosiahnutého mediálneho priestoru sa blížila k 50 tisíc EUR.


FLEMA Media Awards 2019