Kampaň

ORANGE - Prekonanie navýšených cieľov predaja paušálov cez e-shop v druhom polroku 2018

  • Kategorie: Nejlepší využití dat
  • Zadavatel: Orange Slovensko
  • Autor: Digiline
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Kvôli navýšením KPIs klienta, sme museli zoptimalizovať výkonnostné kampane na predaj hlasových paušálov cez e-shop na www.orange.sk v kombinácii s produktovými displejovými kampaňami.

Na začiatku sme zanalyzovali o koľko potrebujeme zrýchliť rast predajnosti na dosiahnutie cieľov. Pomocou pokročilého nástroja atribúcie Roivenue sme odhadli, v ktorých kanáloch nám stačí presunúť rozpočty a kde ich musíme navýšiť. Stanovené ciele sme dosiahli množstvom taktických úprav, testovaní, optimalizácií a zmenou štruktúry kampaní. To všetko na základe využívania pokročilých nástrojov na konsolidáciu a analýzu dát ako aj data-driven atribučných modelov.

Cieľ predaja paušálov cez e-shop sme prekonali až o 41%.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Stanovené ciele sme dosiahli:

·       Reštrukturalizáciou a taggingom existujúcich dlhodobých výkonnostných kampaní v sieťach vo výhľadávaní a GDN v štruktúre:

Produkt > KPI > Kampaň > Reporting> Atribúcia> Optimalizácia

·       Prechodom na Data-driven analýzu v Google Analytics 360

·       Vo vyhľadávaní sme testovali DSA kampaň na konkrétne modely v porovnaní s manuálne vytvorenými reklamami

·       Rozšírenie keywords a posilnenie biddingu na konkurenciu

·       Otestovali sme Smart GDN vs. klasický a dynamický remarketing a vybrali najoptimálnejšiu kombináciu

·       Otestovali sme sme data-driven bidding v kampaniach na zariadenia

·       Plánovanie a optimalizácia produktových displejových kampaní cez priamy a programatický nákup využitím systému Roivenue, ktorý klient využíva na Slovensku ako prvý v segmente veľkých korporácií

Inovace a unikátnost

Klient v júni 2018 výrazne zvýšil predajné ciele pre obdobie august až december 2018:

• online predaje hlasových paušálov cez e-shop

• podiel online predajov na celkových predajoch

• zachovanie alebo zvýšenie úrovne ROAS (900%)

Realizace

NÁSTROJE VYUŽITÉ V KAMPANI:

·       Google Analytics360 a Data-driven ROAS model na priebežnú optimalizáciu výdavkov do jednotlivých kanálov a reklamných skupín (Searcha GDN)

·       Roivenue Data-driven Marketing Attribution modul na ROAS analýzu a plánovanie online display kanálov vrátane programmaticu

·       Microsoft Power BI na pokročilý reporting a komplexnú atribučnú analýzu všetkých online kanálov

·       Optmyzr pre zefektívnenie práce s Google Ads a sledovanie vývoja QualityScore

·       Wachete pre sledovanie a reagovanie na zmeny na cieľových stránkach

Výsledek

Naplnenie cieľov (KPIs):

1. Počet online predajov - prekročenie cieľa o 41%

2. Podiel online predajov na celkových predajoch - prekročenie cieľa o 21%

3. ROAS - prekročenie cieľa o 38%
FLEMA Media Awards 2019