Kampaň

Bibliotéka

  • Kategorie: Nejlepší využití OOH (out-of-home)
  • Zadavatel: OMD Slovakia
  • Autor: Incheba
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Zvýšiť povedomie a návštevnosť na veľtrhu Bibliotéka v Inchebe. 

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Pre podporu kreatívne konceptu sme navrhli vizualizáciu zástavky, ktorá mala osloviť ľudí priamo na ulici. Zástavky mali klasický branding, no vybrali sme jednu, ktorá obsahovala vitrínu s knihami a ľudia mali možnosť dozvedieť sa o Bibliotéke viac. Aby bola zástavka viditeľná z diaľky nechali sme vyrobiť výrazný nápis s konkrétnym časom a miestom konania výstavy. 

Upravenú zástavku odprezentovala známa moderátorka Barbora Bakošová aj prostredníctvom videa, v ktorom sa pýtala okoloidúcich, či ešte čítajú knihy a ak áno, aké. Video sa streamovalo na FB, Instagram, YouTube.

Stratégia kampane spočívala najmä aj v zaujatí potencionálnych návštevníkov cez rozhlasové vysielanie. V spolupráci s Fun Rádiom sme preniesli celé štúdio do priestorov výstaviska, kde moderátor Sajfa vysielal živé vstupy so známymi osobnosťami z knižného prostredia. Tieto vstupy boli promované cez YT, FB, Instagram a taktiež webovú stránku Fun Rádia. 

Inovace a unikátnost

Cieľom kampane bolo zvýšenie povedomia o knižnom veľtrhu a prilákanie mladých ľudí k čítaniu a záujmu o literatúru. Aktivácia kampane prebehla vo viacerých typoch médií, pričom sme sa primárne zamerali na prilákanie publika prostredníctvom čítaných oznamov v rozhlase a špeciálnou spoluprácou so známou osobnosťou. Aby sme zvýšili záujem o túto výstavu využili sme atypický branding frekventovanej zastávky na Zochovej ulici v Bratislave.

Realizace

Propagácia knižného veľtrhu Bibliotéka smerovaná k návštevnosti bola realizovaná s prihliadnutím na zastúpenie vo všetkých typoch médií. Štyri dni pred otvorením brán výstavy sme spustili čítané oznamy, kde sme komunikovali blížiacu sa udalosť v priestoroch Incheby. Prvý deň otvorenia Bibliotéky sme presťahovali štúdio Fun Rádia do Incheby, kde moderátor Sajfa pozýval návštevníkov na podujatie prostredníctvom éteru. 

Súťaže o poukážky do internetového kníhkupectva, boli poukrývané vo viacerých knihách priamo v priestoroch výstaviska. 

Výsledek

Napriek faktu, že žijeme v dobe moderných technológii a všadeprítomného internetu sa nám podarilo, vďaka kreatívnej kampani využívajúcej netradičné formáty, prebudiť v množstve mladých ľudí záujem o knihy a literatúru na jubilejnom 25. knižnom veľtrhu Bibliotéka, ktorý v nedeľu 12.11.2017 v bratislavskej Inchebe zatvoril svoje brány. Počas štyroch dní si atmosféru knižnej jesene vychutnalo 44 125 návštevníkov - za 25 rokov fungovania veľtrhu ide o druhý najúspešnejší ročník, a to aj napriek tomu, že v tomto roku sa knižný veľtrh konal samostatne bez veľtrhu Hodiny a Klenoty, Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a prezentácií remeselných zručností žiakov JUVYR. 

FLEMA Media Awards 2018