Kampaň

Skanska Reality – HBS: Panelstories

  • Kategorie: Nejlepší využití engagementu
  • Zadavatel: Skanska Reality a.s.
  • Autor: Skanska Reality, Ing. Veronika Vanišová, Media and Marketing Specialist; Mgr. Renata Vildomcová, manažer týmu marketingu a komunikace / Marketing & Communication Manager
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Jedním z hlavních témat Skanska Reality je ekologický přístup k přírodě. Výzvou bylo překonat všeobecnost tohoto medializovaného tématu a najít formu, která zaujme. Inspirace přišla od J. A. Komenského, který razil pravidlo názornosti, tzn. učení hrou. Nechtěli jsme pouhá reklamní sdělení a prázdné proklamace, ale edukovat a ukázat, jaký vliv na přírodu má spotřební chování, nakolik Skanska bere ohled na environmentální politiku a společenskou zodpovědnost. Zrodil se nápad vytvořit nové „médium“, které bude CS oslovovat jinak, umožní edukaci pomocí zkušenosti a zážitku. Vznikly tak „edukační panely“= 6 edukačních interaktivních panelů (témata: plýtvání vodou, šetření energií, udržení biodiverzity, zamoření odpady atd.) v podobě ikonického Skanska „domečku“, které umožnily lidem, poučnou a poutavou formou, uvědomit si odpovědnost vůči přírodě a dopady našeho chování na ni. Panely jsme po týdnu umístili na 4 top lokace v Praze s doprovodem hostesek. Výsledek byl nad očekávání - panely zhlédlo cca 60.000 lidí, 10.000 si je vyzkoušelo a 421 zaujalo natolik, že vyplnili dotazníky se svými názory a hodnocením. Dle výzkumu dunnhumby atributy Skanska, provázané s ekologií, vzrostly o 38%.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Inspirováni zážitky ze science center, jsme vymysleli interaktivní edukační panely, na kterých si mohou lidé vyzkoušet a osahat působení člověka na své okolí. Panely v počtu 6 kusů demonstrují všechna důležitá témata ekologie a vlivy lidí na přírodu (plýtvání vodou, šetření energií, udržení biodiverzity, zamoření odpady apod.) Pomocí živých prvků na panelech jako jsou dotykové obrazovky, tekoucí voda, nabíjení energetických článků a kvízy, jsme inspirovali lidi k zamyšlení nad tím, zda není lepší občas schody vyběhnout místo využití výtahu nebo zda lépe nehospodařit s užitkovou vodou.

Panely jsme pak umístili v týdenních turnusech v Praze na 4 místa s velkým výskytem lidí a na místa, která lidé rádi navštěvují.

 Spojením obou těchto komponentů – nabídnutí reálných edukačních zkušeností a zážitků pro co nejvíce lidí – jsme chtěli aktivaci poskytnout maximální míru účinnosti a efektu.

Inovace a unikátnost

Proklamace společností o tom, jak se snaží budovat lepší svět a chránit přírodu, jsou pro drtivou většinu lidí prázdná slova a nefungují – speciálně pak ve formě reklamních inzerátů nebo TV spotů … Snaží se přesvědčovat, ale chybí jim potřebná relevance a uvěřitelnost, nemají schopnost lidi vyburcovat…

Klíčem k zaujetí lidí je získaná zkušenost, prožitek a interaktivita. Uplatnění Komenského hesla „učení hrou“, tedy edukace opřená o poznání věcí a jevů, o smyslové nazírání, o přímou zkušenost.

Chtěli jsme proto po vzoru vzdělávacích science center vytvořit možnost získání poutavých zážitků a zkušeností, které proniknou přes všeobecnou hradbu nezájmu a ignorace tohoto tématu.

Tato možnost byla formou nového média, kde lidé nebudou pouze pasivními posluchači, ale aktivními hráči a sami si v reálu vyzkouší, zažijí a otestují dopady lidské činnosti na přírodu.

Realizace

Klíčové body pro vlastní exekuci byly dva:

a)     Výběr ekologických témat, jejich ztvárnění a převedení do interaktivní formy a nadesignovaní panelů. V této fázi těžiště projektu leželo na bedrech klienta s podporou ze strany agentury a IQlandie. Následovala vlastní výroba, montáž, testování materiálů a funkčnosti jednotlivých elementů. Zde se jako sázka na jistotu ukázala volba společnosti LabyrinIE.

b)     Výběr exkluzívních lokalit a náročná lokační vyjednávaní s vlastníky pozemků, kam jsme chtěli panely umístit (Anděl, Karlín, Pankrác, náměstí Míru).

U panelů pak byl tým hostesek, který lidem asistoval a vysvětloval funkci panelů, distribuoval edukační letáky a sbíral hodnocení, odpovídal na případné dotazy a zprostředkovával zpětnou vazbu.

Výsledek

Úspěch předčil naše očekávání – během 4 týdnů expozice (v každém týdnu ve dnech v Po-Čt) v r. 2017 dle monitoringu hostesek panely zhlédlo na 60.000 lidí, 10.000 si je reálně vyzkoušelo a 421 navíc zaujalo natolik, že vyplnili dotazníky se svými postřehy, názory a hodnocením. V hodnocení byla tato aktivita bodována známkou 1,8 ze škály 1-10, kde 1 je nejlepší hodnocení/10 nejhorší.

Kampaň získala velký ohlas nejen mezi lidmi, ale byla hodnocena velmi pozitivně i na straně klienta. Skanska dokonce registruje zájem dalších subjektů o zapůjčení panelů na jejich edukativní eventy (např. Evolution Festival).

Panely rozhodně přispěly ke snaze společnosti Skanska změnit nazírání společnosti na ekologická témata a dokumentovat její závazek budovat nové domovy pro lidi šetrně a udržitelně.

FLEMA Media Awards 2018