Kampaň

Zabudnutý deň slobody

  • Kategorie: Nejlepší velká kampaň
  • Zadavatel: O2 Slovensko
  • Autor: O2 Slovensko / O2 Česká republika
  • Země kampaně: Česká republika Slovensko
Shrnutí

So značkou O2 sme dokázali nájsť skvelú strategickú príležitosť ako posilniť základné hodnoty značky (férovosť a sloboda) a využili ju dovtedy nevídaným spôsobom. 


Využitím pestrého mixu tradičných médií, PR, social a vlastných médií, dostupných iba telekomunikačnému operátorovi sme boli schopní zasiahnuť vyše 6 miliónov ľudí (82% earned media) a doručiť naše posolstvo veľmi unikátnym spôsobom pripraveným vždy pre konkrétne médium. Zároveň sa nám podarilo zdvihnúť vnímanie najdôležitejšieho brand atribútu na slovenskom trhu operátorov (Fairness) o 13%.


To všetko počas jedného dňa kedy kampaň bežala.
Kampaň bola ocenená na medzinárodných aj lokálnych súťažiach kreativity, PR aj efektivity (zatiaľ 2x shortlist na EUROEFFIE).

Video (nepovinná příloha)
Strategie

O2 slovensko je challenger brand, ktorý na trh operátorov priniesol férovosť a slobodu. Už od roku 2015 v médiách otvorene adresuje dokonca neférovosť v spoločnosti. O2 česká republika je inej pozícii a jej ambíciou je posúvať spoločnosť dopredu využitím moderných technológií.

V roku 2016 sme na Slovensku našli skvelé spojenie tejto pozície značky s dňom boja za slobodu a demokraciu - 17. november a exekuovali prvú kampaň v ktorej sme virtuálne blokovali hranice slovenska so západným svetom.
V roku 2017 sme uzavreli strategické spojenie s českým O2 a tentokrát sme v oboch krajinách priniesli simuláciu 17. 11. 1989 v našich moderných podmiekach.

Našou cieľovou skupinou boli primárne ľudia čo nezažili nežnú revolúcia a sekundárne masová cieľovka ako typická cieľovka veľkých národných operátorov. Obe sa vyznačovali tým, že väčšina z nich nevie prečo je 17. november štátny sviatok (55% čechov a slovákov) alebo ich to nezaujíma (67% slovákov).
Primárne sme využili médiá, ktoré sú dostupné iba telekomunikačným operátorom.

Našim cieľom bolo posilniť vnímanie značky O2 ako férového operátora a zasiahnuť čo najviac cieľovky počas jedného dňa pri minimálnom budgete.

Cíl

Počas národného sviatku - dňa boja za slobodu a demokraciu - 17. novembra 2017 sme spojili Česko a Slovensko, krajiny ktoré kedysi bojovali bok po boku za slobodu.
Na jeden deň sme preniesli 17. november 1989 do súčasných podmienok a dali tak pocítiť ľuďom dôležitosť slobody.

Realizace

NAJPRV SME IM ZOBRALI HRAČKY
Návštevy zahraničných stránok sme presmerovali na stránky reprezentujúce železnú oponu s informáciami o udalostiach 17. novembra 89.
Pri prekročení fyzických hraníc sme každému poslali pripomínaciu SMS. Blokovali sme aj zahraničné sekcie najväčších denníkov a popolárnu hudbu na youtube.

POTOM SME IM DALI ZAŽIŤ REVOLÚCIU
Na Facebooku v oboch krajinách spustili livestream s autentickými zábermi z roku 89 z Pražských ulíc.
Paralelne k livestreamu sme realtime zverejňovali autentické instastories ako z ulíc ’89.

A NÁSLEDNE SME OVPLYNILI ICH NÁZORY
Využili sme najväčších slovenských influencerov a sieť mikroinfluencerov, ktorí vzdelávali verejnosť a šírili naše posolstvo. Tvár O2 – olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý v hlavných správach hovoril o kampani O2.


Výsledek

- 6 miliónov zásah (82% earned media) - každý tretí čech a slovák
- Brandový atribút Férový operátor rástol 13% (napriek jeho vysokej úrovni pred kampaňou)
- Vnímanie O2 ako CSR spoločnosti rástlo o 37%
- NPS - Ochota odporučiť značku narástla o 61% oproti poslednému mesiacu


FLEMA Media Awards 2018