Kampaň

Bohemia Energy – Peníze, co nikdo nechce

  • Kategorie: Nejlepší velká kampaň
  • Zadavatel: Bohemia Energy
  • Autor: Robert Chmelař, Marketing Director, Bohemia Energy
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Stop zbytečnému vyhazování peněz. To byl výchozí bod kampaně „Peníze, co nikdo nechce“. Často totiž platíme za stejnou službu více peněz, než je nutné. A tak jsme vymysleli nestandardní kampaň, u které by lidi přemýšleli a museli si najít potřebné informace. Protože, jakmile do něčeho investujete svůj čas, více vám na tom záleží a lépe si vše zapamatujete.

V první fázi nikde nebyla zmiňována značka klienta – na webových stránkách www.penizeconikdonechce, na facebookovém profilu ani na plakátech. Především se však v ulicích objevily (také nebrandované) fialové kontejnery, ne na tříděný odpad, ale „na peníze“. Dobře zvolený claim „peníze, co nikdo nechce“ přitáhl oprávněnou pozornost. Tu podpořili i influenceři a PR aktivity. O kampani se začalo mluvit a byl čas začít s brandingem. Byly nasazeny televizní a radiové spoty, posílena online a PR kampaň.

Čísla mluví za vše. Posuďte sami: 7 800 000 unikátních uživatelů osloveno online kampaní, přes 200 000 unikátních návštěv na interaktivním webu, 5 000% nárůst smluv uzavřených online…

Díky kampani „Peníze, co nikdo nechce“ si spousta lidí uvědomila, kolik peněz navíc vynakládá pro placení energií a že to vůbec není potřeba.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Věděli jsme, že chceme jinou kampaň, žádná velká loga a prázdné slogany. Chtěli jsme jít netradiční cestou, proto jsme hledali netradiční způsoby. První nebrandovaná vlna měla vzbudit zájem o téma a nastolit otázku, co je to za peníze, co nikdo nechce. A netradiční způsob si žádá netradiční média – fialové kontejnery na peníze se ukázaly být tím správným nosičem. S podporou PR a influencerů jsme vzbudili dostatečnou pozornost. Vše jsme doplnili nezávislým webem, kde byly k dispozici potřebné informace. Až dosud nikde nezaznělo jméno klienta. Získali jsme to, co jsme první vlnou chtěli docílit – přitáhnout pozornost k tématu, možnému nadbytečnému utrácení peněz za energie a přimět lidi k návštěvě webu www.penizeconikdonechce.cz.

Mohli jsme tedy přistoupit k dalšímu kroku – ve druhé fázi jsme se ke kampani „přiznali“, vysvětlili, co je to za peníze a jak je lidé mohou získat. Tato vlna byla mediálně nejsilnější, použili jsme TV, rádio, posílili přítomnost v online prostoru.

V poslední fázi kampaně jsme lidem ukázali, že s penězi „navíc“ mohou udělat něco dobrého. Tím jsme chtěli podpořit i dobré jméno klienta. Každý týden jsme vylosovali příběh, kterému jsme věnovali peníze, co nikdo nechce. Příběh jsme zveřejnili na sociálních sítích. Opět se na webu zvedl počet unikátních uživatelů a zvýšil se počet uzavřených smluv online.

Naše strategie ukázala, že kampaň na dodavatele energie může být nečekaná, nestandardní a netradiční, a přesto dobře vnímaná a naplňující nastavené cíle.

Inovace a unikátnost

Lidé účty za energie často neřeší a jsou k tradiční komunikaci energetických firem slepí. Vždyť elektřinu mají, plyn taky, zaplatí je inkasem nebo přes SIPO a nic víc nepotřebují.

Vyvolejme v lidech zvědavost a řekněme jim, že přicházejí o peníze. Přimějme je zastavit a zpozornět. Řekněme jim, že mohou ušetřit a že to vůbec nemusí být zanedbatelná částka. A že tyto peníze mohou využít smysluplněji.

Ukažme jim to jinak, než opakováním klišé „s námi ušetříte“ a nákupem prostoru v televizi a na internetu, po kterém si můžeme složit ruce do klína a čekat, jak kampaň dopadne.

Řekněme lidem, že je jednoduché provést změnu dodavatele elektřiny či plynu. Že je to stejně prosté jako změnit lékaře, banku nebo mobilního operátora.

Ukažme jim, že stačí zajít na web www.penizeconikdonechce.cz, kde si mohou spočítat roční úsporu pro dům nebo byt.

Realizace

První fáze kampaně byla bez brandingu, mediálně nevelká s malými investicemi. K popelnicím na tříděný odpad či hypermarketům jsme rozvezli fialové kontejnery. Vylepili plakáty, na chodníky vymyli odkaz na web a samolepkami olepili odpadkové koše. Zveřejnili jsme nebrandované video na YouTube, rozjeli Facebook. Cílem bylo vzbudit rozruch a druhotně přivést lidi na web. O mediální podporu se postarali i influenceři svými posty s fialovými popelnicemi. PR články byly ve zpravodajském stylu. Ve druhé fázi jsme vše propojili se značkou Bohemia Energy. Nasadili jsme TV a rádiospot. Pokračovali jsme v online kampani. Využili jsme i aplikaci v HbbTV, kde si lidé mohli spočítat úsporu přímo z gauče bez nutnosti zapínat počítač. Ve třetí fázi jsme kampaň realizovali především v online prostoru.

Výsledek

Přiměli jsme širokou veřejnost přemýšlet o tom, kolik peněz platí dodavatelům energií. Speciálně zřízený web www.penizeconikdonechce.cz navštívilo po dobu kampaně od září do prosince 2017 přes 200 000 unikátních uživatelů. Ty, kromě fialových kontejnerů, oslovila buď online kampaň (zobrazena 7,8 milionu unikátních uživatelů), sociální sítě (3,3 milionu lidí osloveno přes YouTube, 800 tisíc přes Facebook), aplikace HbbTV (aktivně ji využilo 10 tisíc osob) nebo klasická média (TV spot vidělo téměř 6 milionů lidí, rozhlasový spot slyšel více než 1 milion osob) doplněná o PR aktivity, se kterými se mohlo setkat až 2,5 milionu lidí.

Především jsme však oslovili spoustu nových zájemců o změnu dodavatele energie. Našemu klientovi vzrostl počet uzavřených smluv online o 5 000 %!

FLEMA Media Awards 2018