Kampaň

Raiffeisenbank – Pátrejte s Arturem!

  • Kategorie: Nejlepší využití OOH (out-of-home)
  • Zadavatel: Raiffeisenbank
  • Autor: Raiffeisenbank
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Pro podporu nové pobočky Raiffeisenbank v Mělníku jsme využili zcela netradiční způsob, jak nenásilnou formou přitáhnout pozornost místních obyvatel a dovést jejich kroky až na pobočku. Připravili jsme si pro ně soutěž postavenou na principu kryptohry, která se vztahovala k jejich městu.

K propagaci celé aktivace nebyla použita žádná tradiční reklamní media, bylo využito pouze spolupráce s pěti lokálními influencery, jako je řezník nebo cukrářka. Výlohy těchto frekventovaných míst sehrály roli klíčového touchpointu. Do každé byl týden před spuštěním hry vylepen plakát s teaserem. V den začátku hry byly upoutávky nahrazeny plakáty se soutěžními otázkami. Na frekventovaná místa jsme rovněž rozdistribuovaly brožurky s herním plánem a tajenkou k vyplnění.

Obyvatelé města pátrali po indiciích k tajence v okolí partnerských prodejen. Po správném zodpovězení všech pěti otázek si každý na pobočce Raiffeisenbank vyzvedl odměnu - poukaz na zboží u našich lokálních partnerů. Za minimální rozpočet jsme tak získali pozornost obyvatel, přinesli jim hravou náplň volného času a zároveň podpořili místní podnikatele. Spolu s Arturem po dobu 2 soutěžních týdnů pátralo přes 100 mělnických obyvatel.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Záměrem bylo netradiční a hravou formou upozornit na nově otevřenou pobočku. Nabízelo se spojení s tváří Raiffeisenbank - detektivem Arturem, proto vznikla detektivní hra vytvořená speciálně na základě historie překrásného města Mělník. K propagaci jsme zároveň nechtěli využívat klasických reklamních medií jako jsou billboardy nebo rozhlas. Rozhodli jsme se navázat spolupráci s čistě lokálními prodejnami a využít je jako lokální influencery, a to jak při propagační části, tak při samotné hře. Tím se nám podařilo nenásilným způsobem upozornit na nově otevřenou pobočku a zároveň podpořit místní podnikatele.

Cíl

Jít do banky není pro většinu lidí nic záživného, naším cílem bylo z návštěvy nově otevřené pobočky udělat zábavu. Naším cílem bylo získat pozornost obyvatel a přinést jim zábavné vyplnění volného času, na jehož konci navíc všechny čeká zasloužená a hodnotná odměna, která je pro místní komunitu zcela relevantní.

Namísto investování do tradiční formy komunikace jsme ušetřené náklady věnovali místním obyvatelům a současně tak podpořili místní podnikatele, kteří v dané lokalitě sehrávají roli klíčových influencerů.  To bylo zásadní myšlenkou projektu, jehož výsledkem byl zisk nových kontaktů a podpora vnímání banky jako součásti lokální komunity.

Realizace

Vytipovali jsem vhodné partnerské prodejny pro hru a s těmi navázali spolupráci. Navrhli jsme a vytvořili dvě sady plakátů. Ty jsme umístili do výloh obchodů místních partnerů – na frekventovaná místa, která nemá v nabídce žádný mediální dodavatel. Obyvatelé města první týden čekali, co se bude dít. Přesně po sedmi dnech jsme upoutávkové plakáty nahradili plakáty soutěžními. Herní plány s mapkou a soutěžním návodem jsme umístili do dvou kaváren, jednoho řeznictví, cukrárny a obchodu se zdravou výživou. Každá z pěti výloh ukrývala jednu indicii. Poté již jen stačilo obejít všechny stanoviště, správně vyluštit tajenku a dojít na pobočku Raiffeisenbank pro výhru.

Výsledek

S minimálními náklady jsme podpořili povědomí o nově otevřené pobočce Raiffeisenbank, přinesli hravou náplň volného času místních obyvatel, podpořili místní podnikatele. Během dvou soutěžních týdnů získali 72 nových kontaktů a rozdali přes 100 hodnotných dárků.

FLEMA Media Awards 2016