Kampaň

Zlatý bažant - Predpoveď počasia, akú nikto nečakal!

  • Kategorie: Nejlepší využití TV
  • Zadavatel: Heineken Slovensko
  • Autor: Heineken Slovensko, Ronald Lupták - Group Brand Manager, Marcel Malý - Brand Manager
  • Země kampaně: Slovensko
Shrnutí

Pre pivo inšpirované varným listom zo 73. roku sa pripravovala retro kampaň ako zo 70-tych rokov. Tento kreatívny koncept sme chceli obohatiť prekvapivým média momentom, ktorý sprostredkuje divákom jedinečný zážitok.

Tak sme vymysleli odvážny nápad, ktorý na deň prerobil divácky obľúbený formát Počasie v hlavnom vysielacom čase trhového lídra. Ten sa storytellingovo doladil sponzoringom ako zo 70-rokov, v ktorom predpoveď počasia uviedla bývalá TV hlásateľka.

9. mája sa už od rána upriamila pozornosť v reláciách televízie (Teleráno a Reflex) a na jej online platformách na naše večerné retro počasie o 20:25. Táto téma žila v médiách aj nasledujúce dni vďaka spontánnemu PR.

70-te roky ľuďom sprítomnili aj výsledky kampane, keď sa Zlatý Bažant ´73 načas stratil z pultov predajní, keďže predaje predčili aj tie najoptimistickejšie očakávania. 

Video (nepovinná příloha)
Strategie

V rámci retro kreatívneho konceptu sme sa rozhodli zrealizovať našu odvážnu myšlienku. Presvedčiť televízneho trhového lídra, aby prerobil jeden z najsledovanejších TV formátov v prime-time a vrátil tak jeho podobu do čias minulých. Do komunikačnej stratégie kampane nám tak pribudol špecifický prvok, ktorý bol zaujímavým média momentom nielen pre divákov ale aj samotnú televíziu, ktorá mu dala dodatočný priestor vo svojich ďalších reláciách a na online platformách.

Cíl

Pivo inšpirované varným listom zo 73. roku si zaslúži kampaň ako v 70-tych rokoch! Tak sme vymysleli, že vrátime v čase divácky obľúbený formát Počasie, ktorý v súčasnosti využíva všetky moderné technológie na jeho vysielanie, no v minulom storočí sa všetko do máp pripravovalo a zaznačovalo ručne. Efekt takto prerobenej predpovede počasia bol umocnený špeciálnym sponzoringovým odkazom, v ktorom ho uvádzala bývalá TV hlásateľka.

Realizace

Po dôkladnej príprave a detailnej produkcii sme mohli divákom priblížiť, ako kedysi vyzeralo hlásanie počasia – jeho obsahová a vizuálna časť. Hlavným protagonistom sa stal meteorológ RNDr. Jozef Iľko, CSc., ktorý hlásil počasie aj v 70-tych rokoch. Vďaka nemu sme divákom ukázali všetky prvky pôvodnej relácie - ručne zakresľovaných meteo údajov z družice do predpovedných máp, dopisovaných teplôt a vystrihovaných meteo ikoniek umiestňovaných na magnetickú tabuľu predpovede počasia.

Do vysielania sme zapojili aj bývalú TV hlásateľku, Noru Beňačkovú, ktorá uviedla a tiež ukončila predpoveď tak, ako sa kedysi uvádzali TV programy.

Výsledek

O retro Počasí sa písalo aj nasledujúce dni po jeho odvysielaní vďaka spontánnemu PR.

Aj do obchodov sa vrátila situácia bežná v 70-tych rokoch. Zlatý Bažant ´73 sa rýchlo vypredal a fanúšikovia museli čakať na novú výrobu. 

FLEMA Media Awards 2016