Kampaň

IKEA - Objevte chytrá řešení kuchyně METOD chytře

  • Kategorie: Nejlepší využití digitálních médií
  • Zadavatel: IKEA Česká republika, s.r.o.
  • Autor: IKEA, Michal Kroupa, external communication manager CZ/SK/HU
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

Cílem online kampaně IKEA bylo upozornit na chytrá řešení kuchyně METOD. K dosažení vysoké míry interakce s uživateli jsme přišli s nápadem nových formátů, které umožnily objevovat funkčnost kuchyní IKEA bez nutnosti přesměrování na web klienta. Kritériem pro výběr formátu bylo, že dokáže uživatele zaujmout, aby klikl a pak vtáhnout dále, aby interagoval s formátem samotným. Dalším kritériem byla výše produkčních nákladů se snahou vyhnout se extra drahým a komplikovaným formátům, pro které by se muselo vytvářet nové video nebo nové fotky. Daná kritéria výběru výborně splňovaly 3 interaktivní formáty, které společně demonstrovaly možnosti, jež dělají z kuchyní METOD od IKEA chytrá řešení. Pro výrobu formátů byly použity dostupné materiály, které už byly pro kampaň vyrobené – TV spot a produktové fotografie. Hlavním formátem byl HOTSPOT - video s interaktivními prvky, který byl na trhu použit poprvé. Dále byly použity dva rich media bannery: horizontální PUSHDOWN a vertikální CANVAS. Kampaň zaujala nadprůměrnou mírou interakce u všech použitých formátů. Míra interakce u formátu HOTSPOT vystoupala na více než 9% engagement rate, přičemž průměr pro CZ v daném období byl 2,3%.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

K dosažení vysoké míry interakce s uživateli jsme přišli s nápadem nových formátů, které umožnily objevovat funkčnost kuchyní IKEA bez nutnosti přesměrování na web klienta. Kritériem pro výběr formátu bylo, že dokáže uživatele zaujmout, aby klikl a pak vtáhnout dále, aby interagoval s formátem samotným. Dalším kritériem byla výše produkčních nákladů s cílem vyhnout se extra drahým a komplikovaným formátům, pro které by se muselo vytvářet nové video nebo nové fotky.

Daná kritéria výběru výborně splňovaly 3 interaktivní formáty, které společně demonstrovaly možnosti, jež dělají z kuchyní METOD od IKEA chytrá řešení. S cílem využít maximálně potenciál všech připravených formátů, fázovali jsme je v kampani tak, aby se nepřekrývaly. Video formát HOTSPOT byl umístěn na server STREAM.CZ po dobu jednoho měsíce s týdenními přestávkami. Horizontální PUSHDOWN a vertikální CANVAS byly umístěné na NOVINKY.CZ v období, kdy video formát HOTSPOT na STREAM.CZ neběžel. Jednotlivé formáty plynule na se navazovaly, ale nepřekrývaly se. V zájmu nezahlcovat uživatele a nesnižovat míru interakce tedy každý týden běžel jiný ze tří formátů.

Cíl

Nabídnout chytrá řešení kuchyně METOD chytře, tedy přímo v reklamním formátu.

Vsadit na formáty, které mají schopnost dosáhnout vysoké míry interakce s uživatelem a bez potřeby přesměrování na web zdůraznit jednotlivé produkty, které dělají z kuchyně METOD chytrá řešení. Zároveň udržet nízké produkční náklady využitím existujících podkladů v úplně novém formátu a vhodným fázováním a střídáním formátů udržet vysokou míru interakce v průběhu celé kampaně.

Realizace

K produkci vybraných tří formátů se použily dostupné materiály, které už byly pro kampaň vyrobené. Konkrétně televizní spot a produktové fotografie. Formáty byly ve spolupráci se Seznam.cz umístěné na weby vhodné k cílové skupině kampaně. Konkrétně na Stream.cz a Novinky.cz dle naplánované strategie fázování s cílem nezahlcovat uživatele a nesnižovat míru interakce.

Od počátku kampaně byl zaznamenán extrémně vysoký zájem o formát HOTSPOT, který si po celou dobu kampaně udržel silné výsledky engagement rate kolem 9 %. Vertikální formát CANVAS překvapil téměř dvojnásobným výkonem (přes 5% engagement rate) oproti horizontálnímu PUSHDOWN. Celkově jsme vydali všechny plánované imprese a formáty fungovali bezchybně.

Výsledek

I přes minimální produkční náklady dokázaly vybrané formáty zaujmout a dosáhnout nadprůměrné míry interakce uživatelů.

Video formát HOTSPOT vygeneroval nejvyšší míru interakce 9,18% průměrné engagement rate / 45 844 interakcí. Druhý nejvýkonnější vertikální formát CANVAS dosáhl 5,38% průměrné engagement rate / 108 515 interakcí a horizontální formát PUSHDOWN 3,03% průměrné engagement rate / 67 001 interakcí. Vzhledem k průměrnému engagement rate, který byl v daném období 2,3 % jsme dosáhli vysoce nadprůměrných výsledků a splnili cíle kampaně nad očekávání.

FLEMA Media Awards 2016