Kampaň

Vodafone - Digitální knihovna Shakespearových nejznámějších děl

  • Kategorie: Nejlepší malá kampaň
  • Zadavatel: Vodafone Czech Republic a.s.
  • Autor: Vodafone Czech Republic, a.s. Dušan Cút - Sr. Specialist, Media Planning&Campaigns; Vodafone Czech Republic, a.s. Adriana Dergam - Head of Corporate Communication
  • Země kampaně: Česká republika
Shrnutí

U příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara se Vodafone a Britská knihovna (The British Library) rozhodly zpřístupnit veřejnosti jedny z nejstarších a nejvzácnějších děl britského klasika. Každý si je mohl stáhnout ze speciální nástěnné tapety připomínající starodávnou knihovnu. 400 let staré verze Romea a Julie, Snu noci svatojánské nebo Hamleta tak byly přístupné všem zájemcům zdarma. Digitální knihovna umožnila skenování QR kódů natištěných na hřbetech knih a stažení přímo do zařízení uživatele.

Díky spolupráci se školami a knihovnami jsme se dokázali s komunikací dostat na místa, která jsou standardně jakékoliv komunikaci značky zapovězená. Zájem o Shakespearova díla předčil všechna očekávání. Kampaň jsme také podpořili tematickou soutěží na soc. sítích a také přednáškou nejvýznamnějšího českého "Shakespearologa".

Výsledkem kampaně bylo 982 stažených digitalizovaných knih od 740 unikátních uživatelů během 1. měsíce kampaně. Stovky uživatelů tak měly možnost se začíst do originální verze mistrovských děl, přímo ve svém mobilním telefonu či tabletu. Získaný mediální prostor přesáhl hodnotu ve výši 0,75 mil. Kč, což je 25× vyšší návratnost počáteční mediální investice.

Video (nepovinná příloha)
Strategie

Vodafone je společností, jejíž cílem je mimo jiné zpřístupňovat technologie a data široké veřejnosti. Projekt realizovaný s Britskou knihovnou tak umožnil doručit konzumentům hodnotná literární díla v originálním znění, ke kterým by se za jiných okolností dostávali velmi složitě. Zároveň jsme mnoho uživatelů naučili pracovat s technologií elektronických knih a také přispěli ke vzdělání o dílech tradičního autora.

Unikátnost celého projektu nám umožnila využít, resp. de facto vytvořit, nová, netradiční média ve veřejných knihovnách a školách. Značka Vodafone se tak dostala se svou komunikací i na místa, která jsou standardně jakékoliv komunikaci značky zapovězená.

Po odstartování projektu nás školy a knihovny samy oslovily s požadavkem do zapojení do projektu.

Cíl

400. výročí úmrtí jednoho z nejgeniálnějších literárních autorů Wiliama Shakespeara nás inspirovalo k vytvoření projektu, který umožnil okamžité zpřístupnění jeho slavných a vzácných originálních děl každému, kdo disponuje chytrým telefonem nebo tabletem. 

Realizace

Kampaň využila jednoduchého motivu virtuální knihovny, ve které hřbet každé knihy obsahuje QR kód, umožňující jednoduché a rychlé stažení daného díla do chytrého telefonu nebo tabletu čtenáře.

Využití printového vizuálu s touto tématikou nám umožnilo jeho vystavení ve školách, veřejných knihovnách apod. Díky nadále pokračující funkčnosti mechaniky stahování knih lze navíc očekávat, že vizuály zůstanou na daných místech i dlouho po skončení kampaně.

Kampaň byla zároveň podpořena OOH komunikací na zastávkách hromadné dopravy, kde se mohli čekající a cestující čtenáři začíst do některého ze slavných děl. Komunikace byla situována poblíž divadel nebo kulturních center, ale také v oblastech kde se pohybují studenti.

Výsledek

Nabídku k umístění vizuálů přijalo 21 škol a 10 veřejných knihoven, a to zdarma.

Výsledkem kampaně bylo 982 stažených digitalizovaných knih od 740 unikátních uživatelů během prvního měsíce kampaně. Stovky lidí tak měly možnost se začíst do originálních verzí mistrovských děl, přímo ve svém mobilním telefonu či tabletu.

Soutěž na podporu kampaně na téma znalost Shakespearových děl zasáhla na Facebooku značky více než 100 tisíc uživatelů a podpořila celkové výsledky. Skvělou odezvu měla také přednáška prof. PhDr. Martina Hilského, CSc. v Městské knihovně v Praze na téma Shakespearova života a díla.

Získaný mediální prostor přesáhl hodnotu ve výši 0,75 milionu korun, což je 25× vyšší návratnost než počáteční mediální investice.

FLEMA Media Awards 2016